| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NICOLASCHEVRIER-AS AS39792

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39792
as-name:    NICOLASCHEVRIER-AS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    -- BGP Upstreams --
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    # Transit from VIRTUA-SYSTEMS (AS35661)
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35661 accept ANY
remarks:    # Transit from Vultr (AS20473)
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20473 accept ANY
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    -- Public Peerings --
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    === LocIX-Fra/Dus ===
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS202409 accept AS-LOCIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS202409 announce AS-NICOLASCHEVRIER
remarks:    === LocIX-NL===
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS209643 accept AS-LOCIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS209643 announce AS-NICOLASCHEVRIER
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    -- RIPE Stuff --
remarks:    ---------------------------------------------------------
org:      ORG-NC113-RIPE
admin-c:    CN7026-RIPE
tech-c:     CN7026-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     nicolas_chevrier
created:    2020-10-08T06:49:47Z
last-modified: 2022-03-22T09:46:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CR158-RIPE

organisation:  ORG-NC113-RIPE
org-name:    Nicolas CHEVRIER
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    9 rue des iles
address:    94190
address:    Villeneuve-Saint-Georges
address:    FRANCE
abuse-c:    ACRO35739-RIPE
mnt-ref:    nicolas_chevrier
mnt-ref:    SERVPERSO-MNT
mnt-by:     nicolas_chevrier
created:    2020-09-29T13:45:24Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CHEVRIER Nicolas
address:    9 rue des iles, 94190, Villeneuve-Saint-Georges, FRANCE
phone:     +33651121909
nic-hdl:    CN7026-RIPE
mnt-by:     nicolas_chevrier
created:    2020-09-29T13:36:10Z
last-modified: 2022-02-19T10:52:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]