| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RODYNAMIC-AS AS39777

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39777
as-name:    RODYNAMIC-AS
org:      ORG-DDS18-RIPE
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39205 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9050 announce AS39777
export:     to AS39205 announce AS39777
admin-c:    NC5135-RIPE
tech-c:     NC5135-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RODYNAMIC-MNT
created:    2006-04-24T09:14:48Z
last-modified: 2019-12-17T13:48:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DDS18-RIPE
org-name:    Dynamic Distribution SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Strada Magura Mare nr.33
address:    033076
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40722493948
admin-c:    NC5135-RIPE
tech-c:     NC5135-RIPE
abuse-c:    AR50584-RIPE
mnt-ref:    RODYNAMIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RODYNAMIC-MNT
created:    2019-02-01T08:29:09Z
last-modified: 2020-12-16T13:26:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicolae Capuseanu
address:    Strada Magura Mare nr.33
address:    033076
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40722493948
nic-hdl:    NC5135-RIPE
mnt-by:     RODYNAMIC-MNT
created:    2019-02-01T08:29:08Z
last-modified: 2019-02-01T08:29:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]