| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETKABEL-AS AS39766

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39766
as-name:    NETKABEL-AS
descr:     Net Kabel Broadband Network
org:      ORG-TNK2-RIPE
import:     from AS6939 action pref=10; accept ANY;
import:     from AS6762 action pref=10; accept ANY;
import:     from AS43612 action pref=10; accept ANY
import:     from AS57344 action pref=10; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=10; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS39766
export:     to AS6762 announce AS39766
export:     to AS43612 announce AS39766
export:     to AS57344 announce AS39766
export:     to AS3257 announce AS39766
admin-c:    KOLE1-RIPE
tech-c:     KOLE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LOWER_STR
created:    2006-04-21T12:19:11Z
last-modified: 2020-07-27T09:48:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TNK2-RIPE
org-name:    TRD "Net Kabel"
country:    MK
org-type:    LIR
address:    NEVENA STOJKOVA 17
address:    2400
address:    STRUMICA
address:    NORTH MACEDONIA
phone:     +38934344533
fax-no:     +38934344533
mnt-ref:    NetKabel-MNT
mnt-ref:    MNT-LOWER_STR
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LOWER_STR
abuse-c:    MK14649-RIPE
created:    2006-04-04T09:46:23Z
last-modified: 2020-12-16T12:27:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kole Mavrov
address:    Nevena Stojkova bb
address:    Strumica MK
phone:     +38934344533
nic-hdl:    KOLE1-RIPE
mnt-by:     MNT-ABUSE_STR
created:    2006-04-07T13:07:09Z
last-modified: 2013-05-16T11:58:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]