| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UKGRID-AS AS39757

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39757
org:      ORG-TP3-RIPE
as-name:    UKGRID-AS
descr:     The UK Grid Network Ltd
descr:     Greenheys Centre
descr:     Manchester Science Park
descr:     Pencroft Way
descr:     Manchester
descr:     M15 6JJ
descr:     UK
descr:     ==========================================================
descr:     Abuse: abuse@ukgrid.net | tel: +44(0)45 260 4744
descr:     Sales: sales@ukgrid.net | tel: +44(0)45 260 4743
descr:     Website: http://www.ukgrid.net
descr:     ==========================================================
descr:     Transit Providers
descr:     ==========================================================
descr:     Tiscali: AS3257
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-UKGRID
descr:
descr:     Level(3): AS3356
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-UKGRID
descr:
descr:     Cogent: AS174
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-UKGRID
descr:     ==========================================================
descr:     Transit Customers
descr:     ==========================================================
descr:     Faelix: AS41495
import:     from AS41495 accept AS-FAELIX
export:     to AS41495 announce ANY
descr:
descr:     IWeb: AS43367
import:     from AS43367 accept AS-IWEB-HOSTING
export:     to AS43367 announce ANY
descr:
descr:     Hosting UK: AS33968
import:     from AS33968 accept AS-INTENG
export:     to AS33968 announce ANY
descr:
descr:     Spilsby Internet Solutions: AS43950
import:     from AS43950 accept AS43950
export:     to AS43950 announce ANY
descr:
descr:     Cad Capture Ltd: AS44218
import:     from AS44218 accept AS44218
export:     to AS44218 announce ANY
descr:
descr:     Evo Games Ltd: AS49958
import:     from AS49958 accept AS49958
export:     to AS49958 announce ANY
descr:
descr:     Tandem Systems Ltd: AS31648
import:     from AS31648 accept AS31648
export:     to AS31648 announce ANY
descr:
descr:     Sword Apak: AS24742
import:     from AS24742 accept AS24742
export:     to AS44972 announce ANY
descr:
descr:     Click and Buy: AS15838
import:     from AS15838 accept AS15838
export:     to AS15838 announce ANY
descr:
descr:     WAYN: AS10753
import:     from AS10753 accept AS10753
export:     to AS10753 announce ANY
descr:     ==========================================================
descr:     UK Grid Peering
descr:     ==========================================================
descr:     UK Grid operates an open peering policy
descr:     peering at MaNAP, LINX and LoNAP
descr:
descr:     Email peering@ukgrid.net to arrange a peering
descr:
descr:     See http://www.as39757.net/ for further information
descr:     ==========================================================
descr:     LINX_224: 195.66.224.196
descr:     LINX_226: 195.66.226.196
descr:     LoNAP: 193.203.5.192
descr:     MaNAP: 212.121.34.67
descr:     ==========================================================
descr:     LINX Peering
descr:     ==========================================================
remarks:    Demon
import:     from AS2529 accept ANY
export:     to  AS2529 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    UKERNA
import:     from AS786 accept ANY
export:     to  AS786 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to  AS6939 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    PIPEX
import:     from AS5413 accept ANY
export:     to  AS5413 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Prolexic
import:     from AS32787 accept ANY
export:     to  AS32787 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Onyx Internet
import:     from AS6067 accept ANY
export:     to  AS6067 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Datanet
import:     from AS20799 accept ANY
export:     to  AS20799 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Legend Communications
import:     from AS5587 accept ANY
export:     to  AS5587 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Nominet UK
import:     from AS8683 accept ANY
export:     to  AS8683 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    ClaraNET
import:     from AS8426 accept ANY
export:     to  AS8426 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Atlas Internet
import:     from AS8607 accept ANY
export:     to  AS8607 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    UKSolutions
import:     from AS20547 accept ANY
export:     to  AS20547 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    REDNET Ltd
import:     from AS8586 accept ANY
export:     to  AS8586 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Fujitsu Services
import:     from AS6779 accept ANY
export:     to  AS6779 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    BBC
import:     from AS2818 accept ANY
export:     to  AS2818 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    KeConnect Internet
import:     from AS8607 accept ANY
export:     to  AS8607 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Kingston
import:     from AS12390 accept ANY
export:     to  AS12390 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Hotchilli Internet Limited
import:     from AS8419 accept ANY
export:     to  AS8419 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Arcor
import:     from AS3209 accept ANY
export:     to  AS3209 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Limelight
import:     from AS22822 accept ANY
export:     to  AS22822 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Microsoft
import:     from AS8068 accept ANY
export:     to  AS8068 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Gyron Internet Ltd
import:     from AS29017 accept ANY
export:     to  AS29017 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    ENTANET
import:     from AS8468 accept ANY
export:     to  AS8468 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Skymarket
import:     from AS20923 accept ANY
export:     to  AS20923 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Emirates Telecommunications LTD
import:     from AS8966 accept ANY
export:     to  AS8966 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    PlusNet PLC
import:     from AS6871 accept ANY
export:     to  AS6871 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Arsys
import:     from AS20718 accept ANY
export:     to  AS20718 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Akamai
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to  AS20940 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Netcologne
import:     from AS8422 accept ANY
export:     to  AS8422 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Virgin Radio
import:     from AS34763 accept ANY
export:     to  AS34763 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Spitfire
import:     from AS16082 accept ANY
export:     to  AS16082 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    RapidSwitch
import:     from AS29131 accept ANY
export:     to  AS29131 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Magnet Networks
import:     from AS34245 accept ANY
export:     to  AS34245 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Net Sumo
import:     from AS31196 accept ANY
export:     to  AS31196 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Goscomb Technologies Limited
import:     from AS39326 accept ANY
export:     to  AS39326 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Exa Networks
import:     from AS30740 accept ANY
export:     to  AS30740 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    NetConnex Broadband Ltd
import:     from AS21396 accept ANY
export:     to  AS21396 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Othello Technology Systems Limited
import:     from AS29527 accept ANY
export:     to  AS29527 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Wyre Forest
import:     from AS35751 accept ANY
export:     to  AS35751 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Alta Tecnologia en Comunicaciones
import:     from AS16030 accept ANY
export:     to  AS16030 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Manx Telecom Limited
import:     from AS13122 accept ANY
export:     to  AS13122 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    The Cloud Networks Ltd
import:     from AS41012 accept ANY
export:     to  AS41012 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Provider One
import:     from AS35591 accept ANY
export:     to  AS35591 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Associated Networks (UK) Limited
import:     from AS25061 accept ANY
export:     to  AS25061 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Multiplay
import:     from AS35028 accept ANY
export:     to  AS35028 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Inweb
import:     from AS8851 accept ANY
export:     to  AS8851 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Internet Online
import:     from AS39779 accept ANY
export:     to  AS39779 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    BitGravity Inc
import:     from AS40009 accept ANY
export:     to  AS40009 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Primus Telecom
import:     from AS5427 accept ANY
export:     to  AS5427 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Freenet Cityline GmbH
import:     from AS5430 accept ANY
export:     to  AS5430 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Telefonica.de
import:     from AS6805 accept ANY
export:     to  AS6805 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    1and1
import:     from AS8560 accept ANY
export:     to  AS8560 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Ibercom
import:     from AS15915 accept ANY
export:     to  AS15915 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    EWE TEL GmbH
import:     from AS9145 accept ANY
export:     to  AS9145 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Peer1 Network
import:     from AS13768 accept ANY
export:     to  AS13768 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Hanaro Telecom
import:     from AS9318 accept ANY
export:     to  AS9318 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Eweka Internet Services
import:     from AS12989 accept ANY
export:     to  AS12989 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Packet Clearing House
import:     from AS42 accept ANY
export:     to  AS42 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Packet Clearing House
import:     from AS3856 accept ANY
export:     to  AS3856 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Opal Telecom
import:     from AS13285 accept ANY
export:     to  AS13285 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Brightview
import:     from AS25041 accept ANY
export:     to  AS25041 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Catalyst2 Services
import:     from AS29636 accept ANY
export:     to  AS29636 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    BT Ireland
import:     from AS2110 accept ANY
export:     to  AS2110 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    HSO
import:     from AS20679 accept ANY
export:     to  AS20679 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Exalia
import:     from AS31625 accept ANY
export:     to  AS31625 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Dedipower
import:     from AS24931 accept ANY
export:     to  AS24931 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Merula
import:     from AS16353 accept ANY
export:     to  AS16353 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Smart Telecom
import:     from AS31458 accept ANY
export:     to  AS31458 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Virgin Media
import:     from AS5049 accept ANY
export:     to  AS5049 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Telecomplete
import:     from AS6320 accept ANY
export:     to  AS6320 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Inclarity
import:     from AS15733 accept ANY
export:     to  AS15733 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Solnet Internet Solutions
import:     from AS9044 accept ANY
export:     to  AS9044 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    UK Broadband
import:     from AS29009 accept ANY
export:     to  AS29009 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    NJIIX.net
import:     from AS19318 accept ANY
export:     to  AS19318 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    WV Fiber
import:     from AS19151 accept ANY
export:     to  AS19151 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Burstfire
import:     from AS9153 accept ANY
export:     to  AS9153 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Zen Internet
import:     from AS13037 accept ANY
export:     to  AS13037 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Localphone
import:     from AS42884 accept ANY
export:     to  AS42884 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Iceland Telecom
import:     from AS6677 accept ANY
export:     to  AS6677 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    C2 Internet
import:     from AS13005 accept ANY
export:     to  AS13005 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Web Tapestry
import:     from AS21055 accept ANY
export:     to  AS21055 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    BIT
import:     from AS12859 accept ANY
export:     to  AS12859 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    xtrahost
import:     from AS30827 accept ANY
export:     to  AS30827 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Bogons LTD
import:     from AS3213 accept ANY
export:     to  AS3213 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    IPercast
import:     from AS25286 accept ANY
export:     to  AS25286 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Coreix
import:     from AS31708 accept ANY
export:     to  AS31708 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Electron Telecom
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to  AS31500 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Wi-Manx
import:     from AS42455 accept ANY
export:     to  AS42455 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    IPTP
import:     from AS41095 accept ANY
export:     to  AS41095 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    I-NAP
import:     from AS16334 accept ANY
export:     to  AS16334 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Singapore Telecommunication Ltd
import:     from AS7473 accept ANY
export:     to  AS7473 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Econet Carrier Services/Liquid Telecom
import:     from AS30844 accept ANY
export:     to  AS30844 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Telecity Group
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to  AS15830 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Yahoo
import:     from AS10310 accept ANY
export:     to  AS10310 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    I-NAP LTD
import:     from AS16334 accept ANY
export:     to  AS16334 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    OTEGlobe
import:     from AS12713 accept ANY
export:     to  AS12713 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Stealth Communications LTD
import:     from AS8002 accept ANY
export:     to  AS8002 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Lumison
import:     from AS12703 accept ANY
export:     to  AS12703 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Alentus
import:     from AS4250 accept ANY
export:     to  AS4250 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Eclipse
import:     from AS12513 accept ANY
export:     to  AS12513 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    PTC.pt
import:     from AS8657 accept ANY
export:     to  AS8657 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Dialtelecom.cz
import:     from AS29208 accept ANY
export:     to  AS29208 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Euroaccess.nl
import:     from AS34305 accept ANY
export:     to  AS34305 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Mistral
import:     from AS8897 accept ANY
export:     to  AS8897 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    LINX Route Collector
import:     from AS5459 accept ANY
export:     to  AS5459 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    LINX Route Server
import:     from AS8714 accept ANY
export:     to  AS8714 announce AS-UKGRID
descr:     ==========================================================
descr:     LoNAP Peering
descr:     ==========================================================
remarks:    PIPEX
import:     from AS5413 accept ANY
export:     to  AS5413 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    CSI
import:     from AS8871 accept ANY
export:     to  AS8871 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Rednet
import:     from AS8586 accept ANY
export:     to  AS8586 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Nominet UK
import:     from AS8683 accept ANY
export:     to  AS8683 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Fidonet
import:     from AS8282 accept ANY
export:     to  AS8282 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Limelight
import:     from AS22822 accept ANY
export:     to  AS22822 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Akamai Technologies
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to  AS20940 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    KeConnect Internet
import:     from AS8607 accept ANY
export:     to  AS8607 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    RapidSwitch
import:     from AS29131 accept ANY
export:     to  AS29131 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Kewlio
import:     from AS3344 accept ANY
export:     to  AS3344 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to  AS6939 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Hotchilli Internet Limited
import:     from AS8419 accept ANY
export:     to  AS8419 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    ENTANET
import:     from AS8468 accept ANY
export:     to  AS8468 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Blackcat
import:     from AS25108 accept ANY
export:     to  AS25108 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Blackcat
import:     from AS25108 accept ANY
export:     to  AS25108 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    NetConnex Broadband Ltd
import:     from AS21396 accept ANY
export:     to  AS21396 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Associated Networks
import:     from AS25061 accept ANY
export:     to  AS25061 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    PlusNet PLC
import:     from AS6871 accept ANY
export:     to  AS6871 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Virgin Radio
import:     from AS34763 accept ANY
export:     to  AS34763 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Clear IP
import:     from AS41103 accept ANY
export:     to  AS41103 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    DIALNET
import:     from AS5552 accept ANY
export:     to  AS5552 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Reactive Networks
import:     from AS31339 accept ANY
export:     to  AS31339 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Goscomb Technologies Limited
import:     from AS39326 accept ANY
export:     to  AS39326 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    IDNet
import:     from AS12496 accept ANY
export:     to  AS12496 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Griffin
import:     from AS20500 accept ANY
export:     to  AS20500 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Bytemark
import:     from AS35425 accept ANY
export:     to  AS35425 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Catalyst2 Services
import:     from AS29636 accept ANY
export:     to  AS29636 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Namesco
import:     from AS8622 accept ANY
export:     to  AS8622 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Zen Internet
import:     from AS13037 accept ANY
export:     to  AS13037 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Localphone
import:     from AS42884 accept ANY
export:     to  AS42884 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Web Tapestry
import:     from AS21055 accept ANY
export:     to  AS21055 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Jump Networks
import:     from AS8943 accept ANY
export:     to  AS8943 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    APM Internet
import:     from AS35259 accept ANY
export:     to  AS35259 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Bogons LTD
import:     from AS3213 accept ANY
export:     to  AS3213 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Onyx
import:     from AS6067 accept ANY
export:     to  AS6067 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    WV Fiber
import:     from AS19151 accept ANY
export:     to  AS19151 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Global Mix
import:     from AS31196 accept ANY
export:     to  AS31196 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Orbital
import:     from AS24916 accept ANY
export:     to  AS24916 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Ebuyer
import:     from AS41029 accept ANY
export:     to  AS41029 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Mistral
import:     from AS8897 accept ANY
export:     to  AS8897 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    LoNAP Route Collector
import:     from AS8330 accept ANY
export:     to  AS8330 announce AS-UKGRID
descr:     ==========================================================
descr:     MaNAP Peering
descr:     ==========================================================
remarks:    MaNAP Peering LAN
import:     from AS12536 accept ANY
export:     to  AS12536 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Claranet
import:     from AS8426 accept ANY
export:     to  AS8426 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Rednet
import:     from AS8586 accept ANY
export:     to  AS8586 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Kingston
import:     from AS12390 accept ANY
export:     to  AS12390 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Net Services
import:     from AS15444 accept ANY
export:     to  AS15444 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Opal Telecom
import:     from AS13285 accept ANY
export:     to  AS13285 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Legend Communications
import:     from AS5587 accept ANY
export:     to  AS5587 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Griffin
import:     from AS20500 accept ANY
export:     to  AS20500 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    UKERNA
import:     from AS786 accept ANY
export:     to  AS786 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Keycom
import:     from AS25178 accept ANY
export:     to  AS25178 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Merula
import:     from AS16353 accept ANY
export:     to  AS16353 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Netcentral
import:     from AS6717 accept ANY
export:     to  AS6717 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Wildcard
import:     from AS34119 accept ANY
export:     to  AS34119 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Scotland Online
import:     from AS5564 accept ANY
export:     to  AS5564 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    iDaq
import:     from AS34660 accept ANY
export:     to  AS34660 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Netserve
import:     from AS21448 accept ANY
export:     to  AS21448 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    BBC
import:     from AS2818 accept ANY
export:     to  AS2818 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Vispa
import:     from AS29129 accept ANY
export:     to  AS29129 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    InetC
import:     from AS34270 accept ANY
export:     to  AS34270 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    ENTANET
import:     from AS8468 accept ANY
export:     to  AS8468 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Melbourne
import:     from AS39451 accept ANY
export:     to  AS39451 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Dialnet PLC
import:     from AS5552 accept ANY
export:     to  AS35552 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Bytemark
import:     from AS35425 accept ANY
export:     to  AS35425 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Virgin Media
import:     from AS5089 accept ANY
export:     to  AS5089 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Web Tapestry
import:     from AS21055 accept ANY
export:     to  AS21055 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Anlx
import:     from AS25061 accept ANY
export:     to  AS25061 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Gconnect
import:     from AS33941 accept ANY
export:     to  AS33941 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Late Rooms
import:     from AS31523 accept ANY
export:     to  AS31523 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Ask4
import:     from AS41230 accept ANY
export:     to  AS41230 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Awaresoft
import:     from AS34931 accept ANY
export:     to  AS34931 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Talk Internet
import:     from AS44611 accept ANY
export:     to  AS44611 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Alentus
import:     from AS4250 accept ANY
export:     to  AS4250 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Switch Media
import:     from AS41197 accept ANY
export:     to  AS41197 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Servelogic
import:     from AS43198 accept ANY
export:     to  AS43198 announce AS-UKGRID
remarks:    -----------------------------------------------
status:     ASSIGNED
created:    2006-04-20T14:11:07Z
last-modified: 2017-11-15T09:45:40Z
source:     RIPE
admin-c:    RG3442-RIPE
tech-c:     RG3442-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UKGRIDRG

organisation:  ORG-TP3-RIPE
remarks:    Telecity has been part of the Equinix family since 2016 :)
country:    GB
org-name:    TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED
org-type:    LIR
address:    11 Devonshire Square
address:    EC2M 4YR
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44.845.373.2999
mnt-ref:    EQUINIX-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EQUINIX-MNT
admin-c:    IIA6-RIPE
tech-c:     IIA6-RIPE
abuse-c:    EAM62-RIPE
created:    2004-04-17T12:22:20Z
last-modified: 2021-12-01T08:34:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rob Garbutt
address:    Greenheys Data Centre
address:    Manchester Science Park
address:    Pencroft Way
address:    Manchester
address:    M15 6JJ
phone:     +44(0)845 260 4743
nic-hdl:    RG3442-RIPE
mnt-by:     MNT-UKGRIDRG
created:    2006-04-13T22:14:31Z
last-modified: 2009-12-30T16:57:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]