| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 184.72.102.217 (lg) / ec2-184-72-102-217.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:b848:66d9::b848:66d9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  istqservers AS39752

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39752
as-name:    istqservers
descr:     istqservers
org:      ORG-WBB1-RIPE
import:     from AS24875 accept ANY
export:     to AS24875 announce AS39752
admin-c:    IFWH3-RIPE
tech-c:     IFWH3-RIPE
abuse-c:    IFWH3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PANQ
created:    2017-10-26T10:28:10Z
last-modified: 2020-07-14T18:35:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WBB1-RIPE
org-name:    Panq B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Luchthavenweg 81.221
address:    5657EA
address:    Eindhoven
address:    NETHERLANDS
phone:     +31403041484
abuse-c:    PANQ
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-PANQ
mnt-ref:    PREFIXBROKER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PANQ
created:    2014-03-20T10:58:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Istqrar For Web Hosting abuse handling
address:    King Rania Street 10
address:    45225 Amman
address:    Afghanistan
nic-hdl:    IFWH3-RIPE
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2020-06-30T11:30:57Z
last-modified: 2020-06-30T11:30:57Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@istqservers.com
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]