| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VOXILITY-AS AS39743

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39743
as-name:    VOXILITY-AS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    Voxility is a licensed telco company providing
remarks:    infrastructure-as-a-service in many datacenters in
remarks:    several countries.
remarks:    AS39743 is used to help the customers without an ASN
remarks:    to interconnect directly with other network providers via BGP.
remarks:    ----------------------------------------------------------------
org:      ORG-VS46-RIPE
admin-c:    VOX100-RIPE
tech-c:     VOX100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     VOXILITY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-04-19T09:48:43Z
last-modified: 2021-01-20T13:54:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VS46-RIPE
org-name:    Voxility S.R.L.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Dimitrie Pompeiu 9-9A, Building 24
address:    020335
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40212074774
fax-no:     +40212074799
abuse-c:    AR16507-RIPE
admin-c:    VOX100-RIPE
tech-c:     VOX100-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VOXILITY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VOXILITY-MNT
created:    2011-08-23T09:02:54Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Voxility NOC
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    Team in Charge of Voxility Global IP Backbone Management
remarks:    Available 24/7 for routing issues and security incidents
remarks:    ----------------------------------------------------------------
address:    Voxility NOC
phone:     +442033551458
phone:     +17038885811
phone:     +496995798952
phone:     +40212074774
nic-hdl:    VOX100-RIPE
mnt-by:     VOXILITY-MNT
created:    2012-08-04T15:50:52Z
last-modified: 2018-01-30T19:46:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]