| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Prime-Telecom-AS AS39737

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39737
as-name:    Prime-Telecom-AS
descr:     Prime Telecom
org:      ORG-NVTS1-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    Communities definitions
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    39737:30010 - no advertise to Upstreams
remarks:    39737:3001x - prepend 'x' times to Upstreams
remarks:    39737:30020 - no advertise to Peers
remarks:    39737:3002x - prepend 'x' times to Peers
remarks:    39737:30030 - set low pref
remarks:    39737:66 - Prefix filtering
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    Contact for Prime Telecom:
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    24x7 NOC: support@primetelecom.ro
remarks:    abuse: abuse@primetelecom.ro
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    We are currently available for peering at
remarks:    - Bucharest RO, NxData (Dimitrie Pompei, Feper)
remarks:    - Frankfurt DE, Equinix FR5 (Kleyerstrasse 90)
remarks:    Peering contact: peering@primetelecom.ro
remarks:    ------------------------------------------------------------------
admin-c:    DM16346-RIPE
tech-c:     DM16346-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NETVISION-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-04-19T08:20:03Z
last-modified: 2021-12-03T10:51:36Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-VNS2-RIPE

organisation:  ORG-NVTS1-RIPE
org-name:    Net Vision Telecom SRL
descr:     Prime Telecom
org-type:    OTHER
address:    Str. Johann Strauss, nr. 2A
address:    Bucuresti Sector 2
address:    Romania
phone:     +40-21-2089980
fax-no:     +40-21-2307481
admin-c:    NETV-RIPE
tech-c:     NETV-RIPE
abuse-c:    PTN15-RIPE
mnt-by:     NETVISION-MNT
mnt-ref:    NETVISION-MNT
created:    2006-04-16T00:42:27Z
last-modified: 2021-12-03T10:52:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dan Mosneanu
address:    34 Lascar Catargiu, Bucharest
phone:     +40215390088
nic-hdl:    DM16346-RIPE
mnt-by:     NETVISION-MNT
created:    2018-09-18T14:16:39Z
last-modified: 2021-02-22T12:20:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]