| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RU-Permtelecom AS39735

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39735
as-name:    RU-Permtelecom
org:      ORG-LA967-RIPE
import:     from AS12705 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28947 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29303 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31692 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35298 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13105 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41556 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8998 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43213 action pref=100; accept AS-EKTROUTESERVER
import:     from AS3226 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49453 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12705 announce AS39735
export:     to AS28947 announce AS39735
export:     to AS29303 announce AS39735
export:     to AS31692 announce AS39735
export:     to AS35298 announce AS39735
export:     to AS13105 announce AS39735
export:     to AS12772 announce AS39735
export:     to AS20485 announce AS39735
export:     to AS41556 announce AS39735
export:     to AS8998 announce AS39735
export:     to AS43213 announce AS39735
export:     to AS3226 announce AS39735
export:     to AS49453 announce AS39735
admin-c:    IG2940-RIPE
tech-c:     OP2502-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-permtelecom-1-mnt
created:    2016-08-16T08:54:30Z
last-modified: 2019-12-04T11:20:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LA967-RIPE
org-name:    "Permtelecom" Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Malkova, 12
address:    614087
address:    Perm
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73422000289
admin-c:    IG2940-RIPE
tech-c:     OP2502-RIPE
abuse-c:    AR35935-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-permtelecom-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ru-permtelecom-1-mnt
created:    2016-04-01T13:54:41Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor Gilmutdinov
address:    Malkova, 12
address:    614087
address:    Perm
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73422000289
nic-hdl:    IG2940-RIPE
mnt-by:     ru-permtelecom-1-mnt
created:    2016-04-01T13:54:40Z
last-modified: 2016-04-01T13:54:40Z
source:     RIPE

person:     Oleg Pischulev
address:    Malkova, 12
address:    614087
address:    Perm
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73422000289
nic-hdl:    OP2502-RIPE
mnt-by:     ru-permtelecom-1-mnt
created:    2016-04-01T13:54:40Z
last-modified: 2016-04-01T13:54:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]