| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OMONIA-RS AS39724

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39724
as-name:    OMONIA-RS
org:      ORG-OD31-RIPE
import:     from AS15958 accept ANY
export:     to AS15958 announce AS39724
import:     from AS44306 accept ANY
export:     to AS44306 announce AS39724
import:     from AS43608 accept ANY
export:     to AS43608 announce AS39724
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44306 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44306 announce AS39724
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15958 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15958 announce AS39724
admin-c:    GS21032-RIPE
tech-c:     GS21032-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-rs-omonia-1
mnt-by:     GSLAVIC-RS
mnt-by:     OMONIA
created:    2018-10-03T13:33:56Z
last-modified: 2019-02-13T07:23:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OD31-RIPE
org-name:    Omonia d.o.o.
org-type:    LIR
address:    Bulevar Zorana Djindjica 64a
address:    11000
address:    Belgrade
address:    SERBIA
admin-c:    GS21032-RIPE
tech-c:     GS21032-RIPE
abuse-c:    AR48515-RIPE
mnt-ref:    mnt-rs-omonia-1
mnt-ref:    OMONIA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-rs-omonia-1
created:    2018-10-01T13:05:28Z
last-modified: 2018-12-03T11:29:36Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +381 64 1176517

person:     Goran Slavic
address:    Bulevar Zorana Djindjica 64a
address:    11000
address:    Belgrade
address:    SERBIA
phone:     +381 64 1176517
nic-hdl:    GS21032-RIPE
mnt-by:     GSLAVIC-RS
mnt-by:     OMONIA
created:    2018-10-01T13:05:27Z
last-modified: 2018-12-26T11:04:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]