| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOLUTIOS AS39674

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39674
as-name:    SOLUTIOS
org:      ORG-SL303-RIPE
import:     from AS6908 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6908 announce AS-SOLUTIOS
import:     from AS34539 action pref=100; accept ANY
export:     to AS34539 announce AS-SOLUTIOS
import:     from AS25588 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25588 announce AS-SOLUTIOS
import:     from AS35425 accept ANY
export:     to AS35425  announce AS-SOLUTIOS
admin-c:    SOLU-RIPE
tech-c:     SOLU-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SOLUTIOS-MNT
created:    2006-04-06T13:18:39Z
last-modified: 2018-11-15T14:59:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL303-RIPE
org-name:    Yorkshire Tech Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Windsor House
        Cornwall Road
address:    HG1 2PW
address:    Harrogate
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1423 622000
admin-c:    RC-RIPE
admin-c:    JB4346-RIPE
abuse-c:    AR17910-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SOLUTIOS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SOLUTIOS-MNT
created:    2010-12-13T14:08:59Z
last-modified: 2022-03-16T11:55:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yorkshire Tech Operations
address:    Windsor House
address:    Cornwall Road
address:    Harrogate
address:    HG1 2PW
admin-c:    RC-RIPE
admin-c:    JB4346-RIPE
tech-c:     RC-RIPE
tech-c:     JB4346-RIPE
nic-hdl:    SOLU-RIPE
mnt-by:     SOLUTIOS-MNT
created:    2007-05-24T15:52:24Z
last-modified: 2023-02-11T14:10:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]