| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVOLO-AS AS39669

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39669
as-name:    AVOLO-AS
org:      ORG-ATS8-RIPE
import:     from AS5483 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35348 action pref=100; accept AS35348
import:     from AS48874 action pref=100; accept AS48874 AS57673
export:     to AS5483 announce AS-AVOLO
export:     to AS6830 announce AS-AVOLO
export:     to AS35348 announce ANY
export:     to AS48874 announce ANY
admin-c:    ATH4-RIPE
tech-c:     ATH4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AVOLO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-04-06T11:20:56Z
last-modified: 2018-09-04T10:15:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-AI97-RIPE

organisation:  ORG-ATS8-RIPE
org-name:    AVOLO TELECOM SRL
org-type:    OTHER
address:    P-ta Consiliul Europei nr.1
address:    300627 Timisoara, Timis
address:    Romania
phone:     +40-724-477634
abuse-c:    AR26193-RIPE
admin-c:    ATH4-RIPE
tech-c:     ATH4-RIPE
mnt-by:     AVOLO-MNT
mnt-ref:    AVOLO-MNT
created:    2006-04-05T07:50:51Z
last-modified: 2014-11-17T21:47:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     AVOLO TELECOM HOSTMASTER
address:    Avolo Telecom
address:    P-ta Consiliul Europei nr.1
address:    300627 Timisoara, Timis
address:    Romania
phone:     +40-256-242020
nic-hdl:    ATH4-RIPE
mnt-by:     AVOLO-MNT
created:    2006-04-05T07:50:36Z
last-modified: 2014-05-07T06:28:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]