| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AtrinCommunication AS39650

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39650
as-name:    AtrinCommunication
org:      ORG-ACAI3-RIPE
import:     from AS24631 accept ANY
import:     from AS42337 accept ANY
import:     from AS49100 accept ANY
import:     from AS48159 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS29632 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS49100 accept ANY
import:     from AS43754 accept ANY
import:     from AS201194 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS24631 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS207141 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS204203 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS29632 announce AS39650
mp-export:   afi any.unicast to AS49100 announce AS39650
mp-export:   afi any.unicast to AS24631 announce AS39650
mp-export:   afi any.unicast to AS207141 announce AS39650
mp-export:   afi any.unicast to AS204203 announce AS39650
import:     from AS50868 accept ANY
import:     from AS58267 accept ANY
import:     from AS204203 accept ANY
import:     from AS57240 accept ANY
import:     from AS207141 accept ANY
export:     to AS24631 announce AS39650
export:     to AS48159 announce AS39650
export:     to AS49100 announce AS39650
export:     to AS201194 announce AS39650
export:     to AS42337 announce AS39650
export:     to AS43754 announce AS39650
export:     to AS50868 announce AS39650
export:     to AS58267 announce AS39650
export:     to AS204203 announce AS39650
export:     to AS57240 announce AS39650
export:     to AS207141 announce AS39650
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS39650
admin-c:    AM42998-RIPE
tech-c:     AM42998-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-atrin-1-mnt
created:    2017-11-02T11:47:21Z
last-modified: 2023-02-08T13:46:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ACAI3-RIPE
org-name:    Atrin Information & Communications Technology Company PJS
country:    IR
org-type:    LIR
address:    juncture Navab Street and Azarbaijan Gardon Tower Floor 15th
address:    1319651853
address:    Terhan
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982191640000
fax-no:     +982191640000
admin-c:    AM42998-RIPE
tech-c:     AM42998-RIPE
abuse-c:    AR43677-RIPE
mnt-ref:    ir-atrin-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-atrin-1-mnt
created:    2017-10-30T16:01:31Z
last-modified: 2023-01-18T12:50:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mahdi Takallou
address:    juncture Navab Street and Azarbaijan Gardon Tower Floor 15th
address:    1319651853
address:    Terhan
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982166383536
phone:     +989123809367
nic-hdl:    AM42998-RIPE
mnt-by:     ir-atrin-1-mnt
created:    2017-10-30T16:01:30Z
last-modified: 2020-11-29T10:54:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]