| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WANTECH AS39648

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39648
as-name:    WANTECH
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-WANTECH
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-WANTECH
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-WANTECH
mp-import:   afi ipv6 from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS3257 announce AS-WANTECH
org:      ORG-WA17-RIPE
admin-c:    WR363-RIPE
tech-c:     WR363-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WANTECH1-MNT
remarks:    Abuse reports should be sent to abuse@wantech.se
created:    2006-03-31T15:11:36Z
last-modified: 2020-11-30T15:19:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WA17-RIPE
org-name:    Wantech AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    FO Petersons gata 30, 3 tr
address:    421 31
address:    VASTRA FROLUNDA
address:    SWEDEN
phone:     +46317484900
admin-c:    WR363-RIPE
mnt-ref:    WANTECH1-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WANTECH1-MNT
abuse-c:    WR363-RIPE
created:    2004-04-17T12:05:25Z
last-modified: 2023-06-08T05:57:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Wantech Registry
address:    Wantech AB
address:    FO Petersons gata 30, 3 tr
address:    421 31 VASTRA FROLUNDA
address:    SWEDEN
phone:     +46 31 7484900
admin-c:    WR1605-RIPE
tech-c:     WR1605-RIPE
tech-c:     WR1605-RIPE
nic-hdl:    WR363-RIPE
mnt-by:     WANTECH1-MNT
created:    2004-02-16T10:14:17Z
last-modified: 2023-06-07T08:21:34Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@wantech.se
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]