| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIERA-AS AS39598

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39598
org:      ORG-GNMI1-RIPE
as-name:    TIERA-AS
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-TIERA
remarks:    ============================================
remarks:    Private Peers
remarks:    ============================================
import:     from AS31323 accept AS-UNNET
export:     to AS31323 announce AS-TIERA
admin-c:    CA9667-RIPE
tech-c:     CA9667-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ag-globalnet-1
created:    2006-03-23T10:04:05Z
last-modified: 2020-11-06T14:06:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GNMI1-RIPE
org-name:    Global Network Management Inc
country:    AG
org-type:    LIR
address:    11 Old Parham Road
address:    AG02
address:    St.Johns
address:    ANTIGUA AND BARBUDA
phone:     +12687843200
admin-c:    CA9667-RIPE
tech-c:     CA9667-RIPE
abuse-c:    AR60338-RIPE
mnt-ref:    mnt-ag-globalnet-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ag-globalnet-1
created:    2020-05-13T08:35:13Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CEO
address:    11 Old Parham Road
address:    AG02
address:    St.Johns
address:    ANTIGUA AND BARBUDA
phone:     +12687843200
nic-hdl:    CA9667-RIPE
mnt-by:     mnt-ag-globalnet-1
created:    2020-05-13T08:35:12Z
last-modified: 2020-05-13T08:35:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]