| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ADVANCEDHOSTERS-AS AS39572

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39572
as-name:    ADVANCEDHOSTERS-AS
org:      ORG-DGGB1-RIPE
import:     from AS3356 action pref=50; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-ADVANCEDHOSTERS
import:     from AS2914 action pref=50; accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-ADVANCEDHOSTERS
import:     from AS3491 action pref=50; accept ANY
export:     to AS3491 announce AS-ADVANCEDHOSTERS
import:     from AS41095 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41095 announce AS-ADVANCEDHOSTERS
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ADVANCEDHOSTERS
import:     from AS21030 action pref=50; accept AS21030
export:     to AS21030 announce ANY
import:     from AS42611 action pref=50; accept AS42611
export:     to AS42611 announce ANY
import:     from AS43223 action pref=50; accept AS43223
export:     to AS43223 announce ANY
import:     from AS201024 action pref=50; accept AS201024
export:     to AS201024 announce ANY
import:     from AS6681 action pref=50; accept AS6681
export:     to AS6681 announce ANY
export:     to AS3223 announce AS-ADVANCEDHOSTERS
remarks:    -- AMS-IX
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-ADVANCEDHOSTERS
admin-c:    DGGB1-RIPE
tech-c:     DGGB1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DGGB
created:    2015-11-11T11:06:07Z
last-modified: 2021-12-03T13:45:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DGGB1-RIPE
org-name:    DataWeb Global Group B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Lierseschans 12 Unit 2A1
address:    3432ET
address:    Nieuwegein
address:    NETHERLANDS
phone:     +357 95 713635
admin-c:    IS5780-RIPE
tech-c:     DGGB1-RIPE
abuse-c:    DGGB1-RIPE
mnt-ref:    MNT-DGGB
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DGGB
created:    2015-04-20T13:26:42Z
last-modified: 2022-01-26T13:47:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DATAWEB GLOBAL GROUP NCC
address:    DataWeb Global Group B.V.
address:    Lagendijk 1, A 207
address:    1541KA
address:    Koog aan de Zaan
address:    NETHERLANDS
abuse-mailbox: abuse@datawebglobalgroup.com
nic-hdl:    DGGB1-RIPE
mnt-by:     MNT-DGGB
created:    2015-04-27T15:23:49Z
last-modified: 2015-11-19T12:16:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]