| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LOOPIA AS39570

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39570
as-name:    LOOPIA
org:      ORG-LA133-RIPE
import:     from AS1257 accept ANY
export:     to AS1257 announce AS39570
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1257 announce AS39570
import:     from AS3301 accept ANY
export:     to AS3301 announce AS39570
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS39570
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS39570
import:     from AS8473 accept AS8473
export:     to AS8473 announce AS39570
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8473 announce AS39570
admin-c:    LD1714-RIPE
tech-c:     LD1714-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LOOPIA-MNT
created:    2006-03-21T10:25:33Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA133-RIPE
org-name:    Loopia AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Kopparbergsv 8
address:    72213
address:    Vasteras
address:    SWEDEN
phone:     +4621128222
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LOOPIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LOOPIA-MNT
admin-c:    JL11832-RIPE
tech-c:     DH7467-RIPE
tech-c:     JL11832-RIPE
abuse-c:    LA5352-RIPE
created:    2007-12-20T11:11:12Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Loopia Drift
address:    Kopparbergsvagen 8
address:    72213 Vasteras
address:    Sweden
phone:     +46.21128222
fax-no:     +46.21128233
mnt-by:     LOOPIA-MNT
nic-hdl:    LD1714-RIPE
created:    2006-03-22T07:58:03Z
last-modified: 2014-02-04T09:13:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]