| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TVERREG-AS AS39562

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39562
as-name:    TVERREG-AS
org:      ORG-CIT7-RIPE
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS39562
import:     from AS48124 accept ANY
export:     to AS48124 announce AS39562
admin-c:    CIT15-RIPE
tech-c:     CIT15-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPADDRESS-RU
mnt-by:     NEWSYS-MNT
mnt-by:     CIT-TVER-MNT
created:    2020-10-14T11:31:41Z
last-modified: 2021-10-20T10:26:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-CIT7-RIPE
org-name:    GKU TO CIT
org-type:    OTHER
address:    per. Studencheskiy, d. 28
address:    170100 Tver
address:    Russian Federation
abuse-c:    CIT15-RIPE
mnt-ref:    NEWSYS-MNT
mnt-by:     IPADDRESS-RU
mnt-by:     NEWSYS-MNT
mnt-by:     CIT-TVER-MNT
created:    2020-10-06T20:36:22Z
last-modified: 2021-10-20T10:26:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GKU TO CIT
address:    per. Studencheskiy, d. 28
address:    170100 Tver
address:    Russian Federation
abuse-mailbox: cit69@tverreg.ru
phone:     +7 4822 333277
admin-c:    DI2086-RIPE
nic-hdl:    CIT15-RIPE
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2020-10-06T20:36:23Z
last-modified: 2020-10-20T21:18:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]