| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLUIDATA AS39545

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39545
as-name:    FLUIDATA
org:      ORG-FL16-RIPE
import:     from AS29017 accept ANY
import:     from AS35799 accept ANY
import:     from AS35575 accept ANY
export:     to AS29017 announce AS39545
export:     to AS35799 announce AS39545
export:     to AS35575 announce AS39545
admin-c:    FAT7-RIPE
tech-c:     FAT7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     FLUID-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-03-16T13:30:46Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FL16-RIPE
org-name:    Fluidone Ltd.
country:    GB
org-type:    LIR
address:    5 Hatfields
address:    SE1 9PG
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448358687848
fax-no:     +443458687858
abuse-c:    FA5335-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FLUID-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FLUID-MNT
created:    2006-02-21T13:04:09Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fluidata Admin Team
address:    2 More London Riverside
address:    London
address:    SE1 2AP
abuse-mailbox: abuse@fluidata.co.uk
admin-c:    CR2693-RIPE
tech-c:     PD2904-RIPE
tech-c:     DF3424-RIPE
tech-c:     CR2693-RIPE
nic-hdl:    FAT7-RIPE
created:    2006-04-08T19:51:04Z
last-modified: 2010-12-20T10:59:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     FLUID-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]