| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DAKOSY-AS AS39538

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39538
as-name:    DAKOSY-AS
org:      ORG-DA119-RIPE
import:     from AS3209 accept ANY
export:     to AS3209 announce AS39538
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS39538
import:     from AS5521 accept ANY
export:     to AS5521 announce AS39538
import:     from AS8881 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS39538
admin-c:    TF91-RIPE
tech-c:     TF91-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DAKOSY-MNT
created:    2006-03-15T12:55:25Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:36Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MAT1-RIPE

organisation:  ORG-DA119-RIPE
org-name:    DAKOSY Datenkommunikationssystem AG
country:    DE
org-type:    OTHER
remarks:    Organisation Object for DAKOSY AG
address:    Mattentwiete 2
address:    D-20457 Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +49 40 37003 0
abuse-c:    AR19128-RIPE
admin-c:    TF91-RIPE
tech-c:     TF91-RIPE
mnt-ref:    DAKOSY-MNT
mnt-by:     DAKOSY-MNT
mnt-by:     ARCOR-MNT
created:    2006-03-15T11:34:44Z
last-modified: 2022-12-01T16:21:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Torsten Fokuhl
address:    DAKOSY AG
address:    Mattentwiete 2
address:    20457 Hamburg
address:    DE
phone:     +49 40 37003 430
nic-hdl:    TF91-RIPE
mnt-by:     DAKOSY-MNT
created:    2003-08-20T13:21:26Z
last-modified: 2021-02-02T07:34:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]