| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SANCITY AS39528

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39528
as-name:    SANCITY
org:      ORG-VIT4-RIPE
import:     from AS13307 accept ANY
export:     to AS13307 announce AS39528
import:     from AS25229 accept ANY
export:     to AS25229 announce AS39528
import:     from AS12452 accept ANY
export:     to AS12452 announce AS39528
import:     from AS31560 accept ANY
export:     to AS31560 announce AS39528
import:     from AS197498 accept ANY
export:     to AS197498 announce AS39528
admin-c:    YUB-RIPE
tech-c:     YV-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VITC-MNT
created:    2006-03-14T14:48:50Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OVP1-RIPE

organisation:  ORG-VIT4-RIPE
org-name:    Video Internet Technologies LTD.
org-type:    OTHER
address:    34b Predslavinskaya str.
address:    03150, Kiev, Ukraine
abuse-c:    AR25168-RIPE
phone:     +380-44-585-4842
fax-no:     +380-44-585-4842
language:    UK
language:    RU
language:    EN
admin-c:    VITC-RIPE
tech-c:     VITC-RIPE
mnt-ref:    VITC-MNT
mnt-by:     VITC-MNT
created:    2013-03-18T21:43:36Z
last-modified: 2017-10-30T15:32:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yuriy Bukhtiyarov
address:    Lumumby St. 3, Kiev, UA
phone:     +380 44 5854842
nic-hdl:    YUB-RIPE
mnt-by:     VITC-MNT
created:    2011-03-01T13:06:39Z
last-modified: 2017-10-30T22:13:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Youry Vountesmery
address:    Chornovola Str. 30, 88
address:    01135, Kiev, Ukraine
phone:     +380 97 5714410
nic-hdl:    YV-RIPE
mnt-by:     YV-MNT
created:    2002-12-03T13:20:57Z
last-modified: 2006-04-26T12:50:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]