| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPIVISION-AS AS39507

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39507
as-name:    IPIVISION-AS
org:      ORG-IVSZ1-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-IPIVISION
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS-IPIVISION
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS-IPIVISION
import:     from AS24748 accept ANY
export:     to AS24748 announce AS-IPIVISION
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-IPIVISION
import:     from AS199974 accept AS-PROTONET-AS
export:     to AS199974 announce ANY
import:     from AS200800 accept AS-PROTONET-AS
export:     to AS200800 announce ANY
import:     from AS41455 accept AS41455
export:     to AS41455 announce ANY
admin-c:    GL10636-RIPE
tech-c:     GL10636-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-ipivision-1-mnt
created:    2017-12-01T15:14:56Z
last-modified: 2018-11-16T12:38:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IVSZ1-RIPE
org-name:    IPI Vision Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Powstancow Slaskich 22
address:    41-945
address:    Piekary Slaskie
address:    POLAND
admin-c:    GL10636-RIPE
tech-c:     GL10636-RIPE
abuse-c:    AR44025-RIPE
mnt-ref:    pl-ipivision-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-ipivision-1-mnt
created:    2017-11-27T09:44:57Z
last-modified: 2017-11-27T09:45:01Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48 695193191

person:     Gracjan Ludyga
address:    Powstancow Slaskich 22
address:    41-945
address:    Piekary Slaskie
address:    POLAND
phone:     +48 695193191
nic-hdl:    GL10636-RIPE
mnt-by:     pl-ipivision-1-mnt
created:    2017-11-27T09:44:57Z
last-modified: 2017-11-27T09:44:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]