| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MFX-AS AS39506

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39506
as-name:    MFX-AS
org:      ORG-SS215-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MFX
import:     from AS13193 accept ANY
export:     to AS13193 announce AS-MFX
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS-MFX
import:     from AS197149 accept AS197149
export:     to AS197149 announce ANY
import:     from AS49152 accept AS49152
export:     to AS49152 announce ANY
import:     from AS198985 accept AS198985
export:     to AS198985 announce ANY
admin-c:    OF485-RIPE
tech-c:     OF485-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SYNTIS-MNT
remarks:    Report abuses to abuse@syntis.net
created:    2006-03-08T14:37:02Z
last-modified: 2017-11-15T09:45:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS215-RIPE
org-name:    Syntis SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2, cours du XXX juillet
address:    33064
address:    Bordeaux cedex
address:    FRANCE
phone:     +33556790889
fax-no:     +33556815378
abuse-c:    AR15380-RIPE
mnt-ref:    COGENT-HM-MNT
mnt-ref:    SYNTIS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYNTIS-MNT
created:    2012-02-22T16:09:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Olivier Falandry
address:    Syntis ModelFx
address:    2 cours du XXX Juillet
address:    33064 Bordeaux cedex FR
phone:     +33 5 56 79 08 89
nic-hdl:    OF485-RIPE
mnt-by:     SYNTIS-MNT
created:    2006-03-08T09:32:32Z
last-modified: 2012-02-28T17:22:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]