| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VESTITEL-AS AS39505

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39505
as-name:    VESTITEL-AS
org:      ORG-VB6-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    ===========
remarks:    **PROVIDERS**
remarks:    AS 1299 - Telia Sonera
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce as-VESTITEL
remarks:    AS 1299 - Level 3
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce as-VESTITEL
remarks:    AS57463 - NETIX
import:     from AS57463 accept ANY
export:     to AS57463 announce as-VESTITEL
remarks:    AS59002 - RETN
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce as-VESTITEL
remarks:    AS5174 - COGENT
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce as-VESTITEL
remarks:    ===========
remarks:    **IX**
remarks:    AS59900 - B-IX
import:     from AS59900 accept as-BALKAN-IX
export:     to AS59900 announce as-VESTITEL
remarks:    AS50745 - GR-IX THESS
import:     from AS50745 accept as-GRIX-THESS
export:     to AS550745 announce as-VESTITEL
remarks:    ===========
remarks:    **PEERING**
remarks:    AS15609 - Amazon
import:     from AS15609 accept AS15609
export:     to AS15609 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS48717 - A1 Ltd.
import:     from AS435 accept AS-SPNET
export:     to AS43561 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS8866 - BTCNet (Vivacom)
import:     from AS8866 accept AS8866
export:     to AS8866 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS57344 - TeleHouse
import:     from AS57344 accept AS57344
export:     to AS57344 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS34224 - Neterra
import:     from AS34224 accept AS-NETERRA-BG
export:     to AS34224 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS8262 - EVOLINK
import:     from AS8262 accept AS-EVOLINK
export:     to AS8262 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS43205 - BULSATCOM
import:     from AS43205 accept AS-BULSATCOM
export:     to AS43205 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS31287 - IPACCT
import:     from AS31287 accept AS-IPACCT
export:     to AS31287 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS43561 - Net 1 Ltd.
import:     from AS43561 accept AS-NET1OUT
export:     to AS43561 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS44901 - 3SC.
import:     from AS44901 accept as-belcloud
export:     to AS44901 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS41313 - Novatel
import:     from AS41313 accept AS-NOVATEL
export:     to AS41313 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS48452 - TBC
import:     from AS48452 accept AS-TRAFFICNET
export:     to AS48452 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS39184 - ULTRANET
import:     from AS39184 accept AS-SET-ULTRANET
export:     to AS39184 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS35489 - GlobalOne
import:     from AS35489 accept AS35489
export:     to AS35489 announce AS-VESTITEL
remarks:    ===========
remarks:    **CUSTOMERS**
remarks:    AS40968 - DSC (Professional Protection Electronic Ltd.)
import:     from AS40968 accept AS40968
export:     to AS40968 announce ANY
remarks:    AS62015 - BIN BG Ltd
import:     from AS62015 accept AS62015
export:     to AS62015 announce ANY
remarks:    AS60325 - Optiland, Serres
import:     from AS60325 accept AS60325
export:     to AS60325 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS198259 - ECOMSERVICE
import:     from AS198259 accept AS198259
export:     to AS198259 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS202463 - Gygabyte - Petrich
import:     from AS202463 accept AS202463
export:     to AS202463 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS197214 - Megabyte - Thessaloniki
import:     from AS197214 accept AS197214
export:     to AS197214 announce AS-VESTITEL
remarks:    AS42351 - BG-STREAMNET
import:     from AS42351 accept AS42351
export:     to AS42351 announce ANY
admin-c:    VEST1-RIPE
tech-c:     VEST1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     VEST1-RIPE
mnt-by:     VESTITEL-MNT
created:    2006-03-08T14:24:28Z
last-modified: 2021-08-13T07:56:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VB6-RIPE
org-name:    VESTITEL BG
country:    BG
org-type:    LIR
address:    blvd. Evlogi i Hristo Georgievi, 169
address:    1504
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +35924281111
fax-no:     +35924281100
abuse-c:    AR14228-RIPE
mnt-ref:    VESTITEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VESTITEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    SV2070-RIPE
created:    2006-01-18T14:59:45Z
last-modified: 2021-08-13T10:05:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VESTITEL MNTBY ROLE_1
address:    blvd. Evlogi i Hristo Georgievi, 169, Sofia 1504, Bulgaria
abuse-mailbox: abuse@vestitel.bg
admin-c:    SV2070-RIPE
tech-c:     SV2070-RIPE
nic-hdl:    VEST1-RIPE
mnt-by:     vestitel-mnt
created:    2007-11-19T10:15:27Z
last-modified: 2014-06-04T09:39:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]