| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.74.163 (lg) / ec2-3-238-74-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:4aa3::3ee:4aa3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VESTITEL-AS AS39505

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39505
as-name:    VESTITEL-AS
org:      ORG-VB6-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    **PROVIDERS**
remarks:    AS 1299 - Telia Sonera
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce as-VESTITEL
remarks:    AS 1299 - Level 3
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce as-VESTITEL
remarks:    AS57463 - NETIX
import:     from AS57463 accept AS57463
export:     to AS57463 announce as-VESTITEL
remarks:    ===========
remarks:    **CUSTOMERS**
remarks:    AS39553 - Zoom Pernik
import:     from AS39553 accept AS39553
export:     to AS39553 announce ANY
remarks:    AS50019 - IvoCom Jardjilovci
import:     from AS50019 accept AS50019
export:     to AS50019 announce ANY
remarks:    AS51581 - Profonika Ltd
import:     from AS51585 accept AS51581
export:     to AS51581 announce ANY
remarks:    AS40968 - DSC (Professional Protection Electronic Ltd.)
import:     from AS40968 accept AS40968
export:     to AS40968 announce ANY
remarks:    AS8280 - Synapsecom S.A.
import:     from AS8280 accept AS8280 AS30858 AS38918 AS50919 AS197580 AS201924
export:     to AS8280 announce ANY
remarks:    AS62015 - BIN BG Ltd
import:     from AS62015 accept AS62015
export:     to AS62015 announce ANY
remarks:    AS43561 - Net 1 Ltd.
import:     from AS43561 accept AS-NET1OUT
export:     to AS43561 announce ANY
remarks:    ===========
remarks:    AS31435 - MEDICOM-BG OOD
import:     from AS31435 accept AS31345
export:     to AS1435 announce ANY
remarks:    ===========
remarks:    **PEERING**
remarks:    AS15669 - BIX
import:     from AS15669 accept AS15669
export:     to AS15669 announce AS39505
remarks:    AS41313 - Novatel
import:     from AS41313 accept AS41313
export:     to AS41313 announce AS39505
remarks:    AS9127 - NetISSat
import:     from AS9127 accept AS9127
export:     to AS9127 announce AS39505
remarks:    AS35141 - Megalan
import:     from AS35141 accept AS35141
export:     to AS35141 announce AS39505
remarks:    AS8866 - BTCNet (Vivacom)
import:     from AS8866 accept AS8866
export:     to AS8866 announce AS39505
remarks:    AS57344 - TeleHouse
import:     from AS57344 accept AS57344
export:     to AS57344 announce AS39505
remarks:    AS12615 - GCN Bulgaria (CableTel)
import:     from AS12615 accept AS12615
export:     to AS12615 announce AS39505
remarks:    AS43205 - BULSATCOM
import:     from AS43205 accept AS43205 AS197053 AS44101 AS57765 AS21415
export:     to AS43205 announce AS39505
remarks:    AS31435 - MEDICOM
import:     from AS31435 accept AS31435
export:     to AS31435 announce AS39505
remarks:    ===========
admin-c:    VEST1-RIPE
tech-c:     VEST1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     VEST1-RIPE
mnt-by:     VESTITEL-MNT
mnt-by:     VESTITEL-MNT4
mnt-by:     DC1421-MNT
created:    2006-03-08T14:24:28Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VB6-RIPE
org-name:    VESTITEL BG
country:    BG
org-type:    LIR
address:    BULGARIA
address:    Sofia
address:    1504
address:    blvd. Evlogi i Hristo Georgievi, 169
phone:     +35924281125
fax-no:     +35924281100
abuse-c:    AR14228-RIPE
mnt-ref:    VESTITEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VESTITEL-MNT4
mnt-by:     VESTITEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    SV2070-RIPE
created:    2006-01-18T14:59:45Z
last-modified: 2021-03-19T10:35:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VESTITEL MNTBY ROLE_1
address:    blvd. Evlogi i Hristo Georgievi, 169, Sofia 1504, Bulgaria
abuse-mailbox: abuse@vestitel.bg
admin-c:    SV2070-RIPE
tech-c:     SV2070-RIPE
nic-hdl:    VEST1-RIPE
mnt-by:     vestitel-mnt
created:    2007-11-19T10:15:27Z
last-modified: 2014-06-04T09:39:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]