| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLAURSEN-AS AS39500

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39500
as-name:    FLAURSEN-AS
org:      ORG-FLA19-RIPE
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS39500
import:     from AS42525 accept ANY
export:     to AS42525 announce AS39500
import:     from AS43790 accept ANY
export:     to AS43790 announce AS39500
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS39500
admin-c:    JHR39-RIPE
tech-c:     JHR39-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     flaursen-mnt
created:    2006-03-08T10:26:00Z
last-modified: 2020-09-29T10:56:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FLA19-RIPE
org-name:    Frode Laursen A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Vittenvej 88A
address:    8382
address:    Hinnerup
address:    DENMARK
phone:     +4587646464
admin-c:    JHR39-RIPE
tech-c:     JHR39-RIPE
abuse-c:    AR36249-RIPE
mnt-ref:    flaursen-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     flaursen-mnt
created:    2016-04-28T14:23:35Z
last-modified: 2022-10-07T11:43:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Henrik Radl
address:    Vittenvej 90
address:    8382
address:    Hinnerup
address:    DENMARK
phone:     +4587646464
nic-hdl:    JHR39-RIPE
mnt-by:     dk-fl-1-mnt
created:    2016-04-28T14:23:34Z
last-modified: 2016-04-28T14:23:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]