| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIFENET-AS AS39476

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39476
as-name:    LIFENET-AS
org:      ORG-LIFE2-RIPE
import:     from AS20764 accept ANY
export:     to AS20764 announce AS39476
import:     from AS50817 accept ANY
export:     to AS50817 announce AS39476
admin-c:    LIFE3-RIPE
tech-c:     LIFE3-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE
status:     ASSIGNED
created:    2020-10-19T13:23:45Z
last-modified: 2024-02-11T11:53:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LIFE2-RIPE
org-name:    Life Net LLC
country:    RU
address:    sh. Revolyutsii, d. 69B, pom. 2n,3n, of. 206a
address:    195279 Saint Petersburg
address:    Russia
abuse-c:    LIFE3-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
org-type:    OTHER
created:    2020-10-16T10:35:17Z
last-modified: 2023-08-09T12:49:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Life Net LLC
nic-hdl:    LIFE3-RIPE
address:    sh. Revolyutsii, d. 69B, pom. 2n,3n, of. 206a
address:    195279 Saint Petersburg
address:    Russia
abuse-mailbox: vk@lifenets.ru
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2020-10-16T10:35:00Z
last-modified: 2023-07-06T09:50:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]