| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RO-STARDESIGN-ASN AS39464

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39464
as-name:    RO-STARDESIGN-ASN
org:      ORG-SDIS13-RIPE
import:     from AS35002 accept ANY
import:     from AS34050 accept ANY
export:     to AS35002 announce AS39464
export:     to AS34050 announce AS39464
admin-c:    ID2149-RIPE
tech-c:     ID2149-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STAR-Q-MNT
created:    2006-02-28T14:53:44Z
last-modified: 2018-12-27T10:34:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SDIS13-RIPE
org-name:    Star Design I&E SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Str. Buturugilor, nr. 27
address:    052425
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40722210825
admin-c:    ID2149-RIPE
tech-c:     ID2149-RIPE
abuse-c:    AR39229-RIPE
mnt-ref:    STAR-Q-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     STAR-Q-MNT
created:    2017-02-09T14:02:26Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Iulian Dragomir
address:    Str. Buturugilor, nr. 27
address:    052425
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40722210825
nic-hdl:    ID2149-RIPE
mnt-by:     STAR-Q-MNT
created:    2017-02-09T14:02:26Z
last-modified: 2017-02-09T14:02:26Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]