| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BE-AS AS39461

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39461
as-name:    BE-AS
import:     From AS5462 Accept Any
export:     to AS5462 announce Any
import:     From AS2856 Accept Any
export:     to AS2856 announce Any
org:      ORG-EENG1-RIPE
admin-c:    IPAM2-RIPE
tech-c:     IPAM2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5462-MNT
created:    2006-02-27T15:56:26Z
last-modified: 2023-05-19T11:56:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VL225-RIPE

organisation:  ORG-EENG1-RIPE
org-name:    EDF Energy Nuclear Generation Group Ltd
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Barnett Way
address:    Barnwood
address:    Gloucester, GL4 3RS
address:    United Kingdom
phone:     +44 (0)1506 408700
admin-c:    GSOC-RIPE
tech-c:     GSOC-RIPE
mnt-ref:    as5462-mnt
mnt-by:     as5462-mnt
abuse-c:    AR29755-RIPE
created:    2012-05-16T10:13:52Z
last-modified: 2023-06-08T09:27:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Virgin Media IP Address Management
address:    Virgin Media
address:    500 Brook Drive Green Park
address:    Reading
address:    Berkshire
address:    RG2 6UU
org:      ORG-NI9-RIPE
admin-c:    WB1700-RIPE
tech-c:     WB1700-RIPE
remarks:    Virgin Media IPAM
abuse-mailbox: postmaster@virginmedia.com
nic-hdl:    IPAM2-RIPE
mnt-by:     AS5089-MNT
mnt-by:     AS5462-MNT
mnt-by:     DIA118-MNT
mnt-by:     DH687-MNT
created:    2019-03-27T16:41:54Z
last-modified: 2021-09-27T13:30:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]