| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BE-AS AS39461

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39461
as-name:    BE-AS
import:     From AS5462 Accept Any
export:     to AS5462 announce Any
import:     From AS2856 Accept Any
export:     to AS2856 announce Any
org:      ORG-EENG1-RIPE
admin-c:    TWIP2-RIPE
tech-c:     TWIP2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5462-MNT
created:    2006-02-27T15:56:26Z
last-modified: 2018-10-11T09:41:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VL225-RIPE

organisation:  ORG-EENG1-RIPE
org-name:    EDF Energy Nuclear Generation Group Ltd
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Barnett Way
address:    Barnwood
address:    Gloucester, GL4 3RS
address:    United Kingdom
phone:     +44 (0)1506 408700
admin-c:    GSOC-RIPE
tech-c:     GSOC-RIPE
mnt-ref:    as5462-mnt
mnt-by:     as5462-mnt
abuse-c:    AR29755-RIPE
created:    2012-05-16T10:13:52Z
last-modified: 2022-12-01T17:11:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telewest Broadband Business Internet
address:    Genesis Business Park
address:    Albert Drive
address:    Woking
address:    Surrey UK
address:    GU21 5RW
tech-c:     AM2111-RIPE
tech-c:     PB5236-RIPE
nic-hdl:    TWIP2-RIPE
mnt-by:     as5462-mnt
created:    2002-06-13T13:48:01Z
last-modified: 2016-01-07T12:37:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]