| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TSLA-AS AS39437

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39437
as-name:    TSLA-AS
org:      ORG-TSTA7-RIPE
import:     from AS60695 accept ANY
remarks:    MIASTO GMINA SIERADZ
export:     to AS60695 announce AS39437
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS39437
admin-c:    TSLA1-RIPE
tech-c:     TSLA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2017-12-13T10:29:26Z
last-modified: 2021-02-12T09:27:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSTA7-RIPE
org-name:    Tomasz SLASKI trading as SKONET ISP
country:    PL
org-type:    LIR
address:    DZIALKOWA 30A
address:    62-070
address:    DABROWA
address:    POLAND
phone:     +48 695 847744
admin-c:    TSLA1-RIPE
tech-c:     TSLA1-RIPE
abuse-c:    AR52245-RIPE
mnt-ref:    TSLA1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2019-04-24T14:51:15Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Slaski
address:    POLAND
phone:     +48 601 84 77 44
nic-hdl:    TSLA1-RIPE
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2011-09-30T13:22:53Z
last-modified: 2013-06-03T16:51:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]