| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKM-AS AS39422

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39422
as-name:    SKM-AS
descr:     Sumy Computer Networks
remarks:    Sumy Computer Networks AS Number
org:      ORG-SCN2-RIPE
remarks:    ============= UPLINK ==============
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-SKM
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS-SKM
import:     from AS6846 accept ANY
export:     to AS6846 announce AS-SKM
import:     from AS13188 accept ANY
export:     to AS13188 announce AS-SKM
remarks:    ============= PEERS ==============
export:     to AS41967 announce AS-SKM
import:     from AS41967 accept AS-TKS
remarks:    ============= CLIENTS ==============
export:     to AS16327 announce ANY
import:     from AS16327 accept AS16327
export:     to AS51874 announce ANY
import:     from AS51874 accept AS51874
export:     to AS51972 announce ANY
import:     from AS51972 accept AS51972
admin-c:    OY82-RIPE
tech-c:     OY82-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SKM
created:    2006-02-17T16:57:59Z
last-modified: 2022-05-31T15:17:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EUL9-RIPE

organisation:  ORG-SCN2-RIPE
org-name:    Yaremenko O.V.
country:    UA
remarks:    Sumy Computer Networks
org-type:    OTHER
address:    Gerasima Kondrateva 6 Sumy 40024 Ukraine
abuse-c:    AR18572-RIPE
mnt-ref:    MNT-SKM
mnt-by:     MNT-SKM
created:    2006-02-16T16:42:35Z
last-modified: 2022-12-01T16:48:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Olexander Yaremenko
address:    40000 Ukraine, Sumy, Prokofeva str. 31/39
phone:     +380997475960
phone:     +380 50 9478883
fax-no:     +380 542 705500
nic-hdl:    OY82-RIPE
created:    2006-02-10T06:53:40Z
last-modified: 2022-03-20T10:21:03Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-SKM
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]