| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AZ-STARNET-AS AS39397

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39397
as-name:    AZ-STARNET-AS
org:      ORG-AL48-RIPE
import:     from AS29049 accept ANY
import:     from AS39280 accept ANY
import:     from AS203622 accept ANY
import:     from AS211664 accept ANY
export:     to AS29049 announce AS39397
export:     to AS39280 announce AS39397
export:     to AS29049 announce AS203622
export:     to AS29049 announce AS211664
admin-c:    NA333
admin-c:    QE29-RIPE
tech-c:     NA333
tech-c:     QE29-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     azstarnet-mnt
mnt-by:     QA114
created:    2006-02-14T14:18:14Z
last-modified: 2022-06-06T07:13:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AL48-RIPE
org-name:    Az.StarNet LLC
country:    AZ
org-type:    LIR
address:    Uzeir Hajibekov, 45
address:    AZ1000
address:    Baku
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994125982242
fax-no:     +994125980959
abuse-c:    AR14134-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    QA114
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QA114
admin-c:    QE29-RIPE
admin-c:    NA333
created:    2006-02-03T13:20:36Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nadir Aliyev
address:    Azerbaijan/Baku
phone:     +99412128
nic-hdl:    NA333
mnt-by:     azstarnet-mnt
created:    2011-12-07T06:39:13Z
last-modified: 2012-09-06T06:44:02Z
source:     RIPE

person:     Qabil Eynullayev
address:    Azerbaijan/Baku
phone:     +994125981080
nic-hdl:    QE29-RIPE
mnt-by:     QA114
created:    2018-08-14T09:02:40Z
last-modified: 2020-02-06T13:27:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]