| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SuperNetwork AS39392

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39392
as-name:    SuperNetwork
descr:     \(^_^)/
remarks:
remarks:    .---------------------------------------------
remarks:    | SuperNetwork s.r.o. is the largest content
remarks:    |content delivery provider in Czech republic.
remarks:    |
remarks:    | Current traffic: ~400 Gbps, mostly outbound
remarks:    .---------------------------------------------
remarks:    | This is just a brief summary of our current
remarks:    | peering policies. For more informations feel
remarks:    | free to contact us directly.
remarks:    |
remarks:    | Please note that we use inbound filtering
remarks:    | based on RIPE RIR and more restrictive BGP
remarks:    | updates analyzer.
remarks:    +---------------------------------------------
remarks:    | Outbound communities (customers peers)
remarks:    |
remarks:    | Action BGP communities
remarks:    | all action communities do have following format
remarks:    | 39392:XXYYZ
remarks:    |
remarks:    |where
remarks:    |-----------
remarks:    |XX - action tag
remarks:    |
remarks:    |40 - prepend handling
remarks:    |-----------
remarks:    |YY - destination network
remarks:    |
remarks:    |02 - GTT/AS3257
remarks:    |04 - CoreBackbone/AS33891
remarks:    |05 - Cogent/AS174
remarks:    |07 - Telia/AS1299
remarks:    |-----------
remarks:    |Z
remarks:    |
remarks:    |0 - no-export
remarks:    |1 - prepend once
remarks:    |2 - prepend twice
remarks:    |3 - prepend thrice
remarks:    || Other communities on request
remarks:    |+---------------------------------------------
remarks:
org:      ORG-Ss59-RIPE
admin-c:    ZC10-RIPE
tech-c:     SUPN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SUPERNETWORK-MNT
created:    2006-02-14T11:12:04Z
last-modified: 2022-01-13T12:20:00Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SS59-RIPE
org-name:    SH.cz s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Na Safrance 1820/27
address:    10100
address:    Prague 10 - Vinohrady
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420296826296
fax-no:     +420482731466
abuse-c:    AR14470-RIPE
admin-c:    JH24393-RIPE
admin-c:    ZC10-RIPE
admin-c:    JP4750-RIPE
mnt-ref:    SUPERNETWORK-MNT
mnt-ref:    SUPERNETWORK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SUPERNETWORK-MNT
created:    2006-02-13T13:52:11Z
last-modified: 2021-08-18T08:35:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SuperNetwork s.r.o. technical staff
address:    SuperNetwork s.r.o.
address:    Bilejova 407
address:    46303 Liberec
address:    Czech republic
admin-c:    ZC10-RIPE
admin-c:    JP4750-RIPE
tech-c:     ZC10-RIPE
tech-c:     JP4750-RIPE
nic-hdl:    SUPN1-RIPE
mnt-by:     SUPERNETWORK-MNT
created:    2006-09-01T14:29:48Z
last-modified: 2014-09-05T11:25:17Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@superhosting.cz

person:     Zdenek Cendra
address:    Na Safrance 27
address:    Praha 10
address:    101 00
address:    Czech Republic
phone:     +420296826296
nic-hdl:    ZC10-RIPE
mnt-by:     SUPERNETWORK-MNT
created:    2002-08-16T11:56:13Z
last-modified: 2020-08-07T08:42:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]