| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STC-IGW-AS AS39386

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39386
as-name:    STC-IGW-AS
org:      ORG-SSTC1-RIPE
remarks:    Saudi telecom New Internet Gateway to serve Kingdom of Saudi Arabia
import:     from AS6762 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS15802 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS8966 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS17557 accept ANY
import:     from AS8781 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS8452 accept ANY
import:     from AS51706 accept ANY
import:     from AS5511 accept ANY
import:     from AS6695 accept ANY
import:     from AS6777 accept ANY
import:     from AS8714 accept ANY
import:     from AS9498 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-IGW-SET
export:     to AS174 announce AS-IGW-SET
export:     to AS6939 announce AS-IGW-SET
export:     to AS8966 announce AS-IGW-SET
export:     to AS15169 announce AS-IGW-SET
export:     to AS2914 announce AS-IGW-SET
export:     to AS1299 announce AS-IGW-SET
export:     to AS17557 announce AS-IGW-SET
export:     to AS8781 announce AS-IGW-SET
export:     to AS3257 announce AS-IGW-SET
export:     to AS8452 announce AS-IGW-SET
export:     to AS51706 announce AS-IGW-SET
export:     to AS5511 announce AS-IGW-SET
export:     to AS6695 announce AS-IGW-SET
export:     to AS6777 announce AS-IGW-SET
export:     to AS8714 announce AS-IGW-SET
export:     to AS3356 announce AS-IGW-SET
export:     to AS15802 announce AS-IGW-SET
export:     to AS9498 announce AS-IGW-SET
export:     to AS6453 announce AS-IGW-SET
admin-c:    SR6146-RIPE
tech-c:     SR6146-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAUDINET-STC
created:    2006-02-13T14:05:22Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSTC1-RIPE
org-name:    Saudi Telecom Company JSC
country:    SA
org-type:    LIR
address:    P.O Box 295997
address:    11351
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966114525020
fax-no:     +966114433639
admin-c:    STCR1-RIPE
mnt-ref:    SAUDINET-STC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SAUDINET-STC
abuse-c:    STCR2-RIPE
created:    2004-04-17T12:01:55Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SaudiNet Registry
address:    SaudiNet
address:    King Fahd Road-Olaya
address:    P.O.Box:997 riyadh 11351
address:    Saudi Arabia
phone:     +966 1 218 0300 Ext.1028
fax-no:     +966 1 218 0315
admin-c:    AA4486-RIPE
tech-c:     AA4486-RIPE
nic-hdl:    SR6146-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T11:55:39Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]