| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Avanti-UK-AS AS39356

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39356
as-name:    Avanti-UK-AS
org:      ORG-ABL3-RIPE
import:     from AS3549 action pref=80; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3320 action pref=80; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS34984 action pref=80; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS25145 action pref=80; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3549 announce AS39356
export:     to AS3320 announce AS39356
export:     to AS34984 announce AS-39356
export:     to AS25145 announce AS-39356
admin-c:    DM8213-RIPE
tech-c:     DM8213-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ABL-MNT
created:    2006-02-07T12:26:33Z
last-modified: 2021-11-17T09:21:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ABL3-RIPE
org-name:    Avanti Broadband Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    1 Ariel Way, White City
address:    W12 7SL
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442077491676
phone:     +447949877214
fax-no:     +44207 749 1633
descr:     ABL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ABL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ABL-MNT
admin-c:    DM8213-RIPE
abuse-c:    IPA749-RIPE
created:    2005-10-27T08:53:11Z
last-modified: 2024-01-19T10:07:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dennis Marquez
address:    Avanti Communications Group Plc.
address:    Cobham House, 20 Black Friars Lane
address:    London EC4V 6EB
address:    United Kingdom
phone:     +44207 749 1600
fax-no:     +44207 749 1633
nic-hdl:    DM8213-RIPE
mnt-by:     ABL-MNT
created:    2005-11-25T14:48:19Z
last-modified: 2017-10-30T21:47:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]