| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INIT-MGNT-LT AS39354

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39354
as-name:    INIT-MGNT-LT
org:      ORG-IC1-RIPE
remarks:    |-----------------------------|
remarks:    | Upstream internet providers |
remarks:    |-----------------------------|
remarks:    ---=== Teo ===---
import:     from AS8764 action pref=1; accept ANY
export:     to AS8764 announce AS39354
default:    to AS8764 action pref=1; networks ANY
remarks:    ---=== Bite ===---
import:     from AS13194 action pref=1; accept ANY
export:     to AS13194 announce AS39354
remarks:    |-----------------------------|
remarks:    | P2P LT internet exhange |
remarks:    |-----------------------------|
remarks:    ---=== Litnet, [Vu, Mikrovisata] ===---
import:     from AS2847 action pref=3; accept AS2847 AS5479 AS28679
export:     to AS2847 announce AS39354
remarks:    |-----------------------------|
remarks:    | IS LT internet exhange |
remarks:    |-----------------------------|
remarks:    ---=== Is ===---
import:     from AS6769 action pref=2; accept AS6769
export:     to AS6769 announce AS39354
remarks:    ---=== Teo ===---
import:     from AS8764 action pref=2; accept ANY
export:     to AS8764 announce AS39354
remarks:    ---=== 5ci ===---
import:     from AS12539 action pref=2; accept AS12539 AS21211 AS9012
export:     to AS12539 announce AS39354
remarks:    ---=== Bite ===---
import:     from AS13194 action pref=2; accept ANY
export:     to AS13194 announce AS39354
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS13194
remarks:    ---=== Baltnet ===---
import:     from AS8486 action pref=2; accept AS8486
export:     to AS8486 announce AS39354
remarks:    ---=== Iti ===---
import:     from AS24645 action pref=2; accept AS24645
export:     to AS24645 announce AS24645
remarks:    ---=== Le ===---
import:     from AS24607 action pref=2; accept AS24607
export:     to AS24607 announce AS39354
remarks:    ---=== Lrtc ===---
import:     from AS15419 action pref=2; accept AS15419
export:     to AS15419 announce AS39354
remarks:    ---=== Init ===---
import:     from AS24852 action pref=2; accept AS24852 AS24877 AS16382
export:     to AS24852 announce AS39354
remarks:    ---=== Ntt, [Aivanet] ===---
import:     from AS33922 action pref=2; accept AS33922 AS6791
export:     to AS33922 announce AS39354
remarks:    ---=== Anet ===---
import:     from AS42675 action pref=2; accept AS42675
export:     to AS42675 announce AS39354
remarks:    ---=== Interdata ===---
import:     from AS42657 action pref=2; accept AS42657
export:     to AS42657 announce AS39354
remarks:    ---=== Mikrovisata ===---
import:     from AS28679 action pref=2; accept AS28679
export:     to AS28679 announce AS39354
remarks:    ---=== Litnet ===---
import:     from AS2847 action pref=2; accept AS2847
export:     to AS2847 announce AS39354
remarks:    ---=== Skynet ===---
import:     from AS21211 action pref=2; accept AS21211
export:     to AS21211 announce AS39354
remarks:    ---=== Mikrolink ===---
import:     from AS15440 action pref=2; accept AS15440
export:     to AS15440 announce AS39354
remarks:    ---=== Omnitel ===---
import:     from AS5522 action pref=2; accept AS5522
export:     to AS5522 announce AS39354
remarks:    ---=== Elneta ===---
import:     from AS21031 action pref=2; accept AS21031
export:     to AS21031 announce AS39354
admin-c:    IH2155-RIPE
tech-c:     IH2155-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INIT-LT
created:    2006-02-07T09:40:38Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IC1-RIPE
org-name:    UAB INIT
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Laisves al. 30a
address:    LT-44502
address:    Kaunas
address:    LITHUANIA
phone:     +370 37 400067
fax-no:     +370 37 422246
admin-c:    VK708-RIPE
admin-c:    GK3254-RIPE
mnt-ref:    INIT-LT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INIT-LT
abuse-c:    IH2155-RIPE
created:    2004-04-17T11:37:16Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INIT Hostmaster
address:    UAB "Init"
address:    Laisves al. 30a
address:    LT-44502, Kaunas
address:    Lithuania
phone:     +370 37 422648
fax-no:     +370 37 422246
remarks:    trouble:
remarks:    trouble: ---------------------------------------------------
remarks:    trouble: Send trouble queries or problems to support@init.lt
remarks:    trouble:
remarks:    trouble: SPAM or net abuse please mail to abuse@init.lt
remarks:    trouble: ---------------------------------------------------
remarks:    trouble:
admin-c:    GK3254-RIPE
tech-c:     GK3254-RIPE
tech-c:     VK708-RIPE
nic-hdl:    IH2155-RIPE
mnt-by:     INIT-LT
created:    2002-04-23T09:53:36Z
last-modified: 2015-11-30T15:04:42Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@init.lt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]