| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIPZ AS39325

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39325
as-name:    VIPZ
import:     from AS48239 accept ANY
export:     to AS48239 announce AS39325
import:     from AS8788 accept ANY
export:     to AS8788 announce AS39325
org:      ORG-VA89-RIPE
admin-c:    MI4299-RIPE
tech-c:     MI4299-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Alliance64
created:    2006-02-01T10:32:32Z
last-modified: 2022-02-23T10:09:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AL433-RIPE

organisation:  ORG-VA89-RIPE
org-name:    Viptelecom LLC
org-type:    OTHER
address:    Ilyenko Yuriy str., 12
address:    Kiev, Ukraine
phone:     +448709742128
abuse-c:    AR37195-RIPE
admin-c:    AN32010-RIPE
mnt-ref:    Alliance64
mnt-by:     Alliance64
created:    2005-12-19T14:20:01Z
last-modified: 2022-02-23T10:22:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mishchenko Igor
address:    MD-5500, Rybnica, str. Pobedu 7
phone:     +373 555 31 507
nic-hdl:    MI4299-RIPE
mnt-by:     IGORM-MNT
created:    2016-09-06T10:20:08Z
last-modified: 2016-09-06T10:24:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]