| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AUTOLOCATOR AS39317

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39317
as-name:    AUTOLOCATOR
org:      ORG-ML128-RIPE
import:     from AS29226 action pref=20; accept ANY
import:     from AS61400 action pref=20; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=20; accept ANY
export:     to AS29226 announce AS39317
export:     to AS61400 announce AS39317
export:     to AS9002 announce AS39317
admin-c:    AR24244-RIPE
tech-c:     AR24244-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     MegaPage-mnt
created:    2009-08-11T08:21:54Z
last-modified: 2020-10-14T15:47:08Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-ML128-RIPE
org-name:    MegaPage Ltd.
org-type:    OTHER
address:    RU,119017, Moscow, per. Pijevskiy, d.5, build.1, etaj 3, pom. 1, room 31
abuse-c:    AR24244-RIPE
mnt-ref:    LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2009-08-07T12:31:12Z
last-modified: 2019-04-01T12:40:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR24244-RIPE
abuse-mailbox: noc@autolocator.ru
phone:     +74959742525
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
address:    RU,119017, Moscow, per. Pijevskiy, d.5, build.1, etaj 3, pom. 1, room 31
created:    2014-11-17T16:35:23Z
last-modified: 2019-04-01T12:40:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]