| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARTEFACT AS39297

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39297
as-name:    ARTEFACT
org:      ORG-NL204-RIPE
import:     from AS6849 accept ANY
import:     from AS35004 accept ANY
import:     from AS41278 accept ANY
import:     from AS39680 accept ANY
import:     from AS49706 accept ANY
export:     to AS6849 announce AS-NETGRKL
export:     to AS35004 announce AS-NETGRKL
export:     to AS41278 announce AS-NETGRKL
export:     to AS39680 announce AS-NETGRKL
export:     to AS49706 announce AS-NETGRKL
admin-c:    GRAY2-RIPE
tech-c:     GRAY2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ARTEFACT
created:    2006-01-26T10:10:03Z
last-modified: 2019-08-22T12:31:57Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SL878-RIPE

organisation:  ORG-NL204-RIPE
org-name:    Netgroup-Kalush Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Shetytskogo 8A, Kalush, Ivano-Frankivsk region
address:    Ukraine, 77300
abuse-c:    AR20640-RIPE
mnt-ref:    MNT-ARTEFACT
mnt-by:     MNT-ARTEFACT
created:    2013-09-10T14:31:51Z
last-modified: 2014-04-15T08:01:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergiy Guminilovych
address:    JV Artefact
address:    8 Sheptitskogo str, Ivano-Frankivsk reg
address:    77300 Kalush
address:    Ukraine
phone:     +380 3472 24989
nic-hdl:    GRAY2-RIPE
created:    2002-05-23T06:24:57Z
last-modified: 2016-04-06T03:24:31Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]