| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DUOCASTBACKUP-AS AS39292

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39292
as-name:    DUOCASTBACKUP-AS
org:      ORG-DA16-RIPE
admin-c:    DUO-RIPE
tech-c:     DUO-RIPE
import:     from AS24785 action pref=200; accept ANY
import:     from AS20562 action pref=200; accept ANY
export:     to AS24785 announce AS-DUOCASTBACKUP
export:     to AS20562 announce AS-DUOCASTBACKUP
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DUOCAST
created:    2006-01-25T10:59:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:13:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DA16-RIPE
org-name:    Duocast B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Friesestraatweg 213d
address:    9743 AD
address:    Groningen
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 50 2103600
descr:     MNT-DUOCAST
admin-c:    FJL4-RIPE
admin-c:    RB2056-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DUOCAST
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DUOCAST
abuse-c:    DUO-RIPE
created:    2004-04-17T11:40:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Duocast role
org:      ORG-DA16-RIPE
address:    Friesestraatweg 213d
address:    9743 AD Groningen
address:    The Netherlands
abuse-mailbox: abuse@duocast.nl
admin-c:    FJL4-RIPE
admin-c:    RB2056-RIPE
tech-c:     FJL4-RIPE
tech-c:     RB2056-RIPE
nic-hdl:    DUO-RIPE
mnt-by:     MNT-DUOCAST
created:    2004-05-12T12:19:25Z
last-modified: 2014-06-25T19:07:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]