| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.21.182 (lg) / ec2-44-192-21-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:15b6::2cc0:15b6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SR-AS AS39284

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39284
as-name:    SR-AS
org:      ORG-SL743-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS39284
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS28917 announce AS39284
admin-c:    VL12028-RIPE
tech-c:     VL12028-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2018-06-01T08:37:53Z
last-modified: 2021-02-11T20:53:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-SL743-RIPE
org-name:    Sochi-Rost LLC
org-type:    OTHER
address:    ul. Nesebrskaya, 20/5
address:    354000 Sochi
address:    Russian Federation
abuse-c:    IPM-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2018-05-31T13:58:38Z
last-modified: 2021-02-11T20:53:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vera Luchina
address:    ul. Nesebrskaya, 20/5
address:    354000 Sochi
address:    Russian Federation
phone:     +7 8622 944735
nic-hdl:    VL12028-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2018-05-31T13:58:38Z
last-modified: 2021-02-11T20:54:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]