| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.55.186.225 (lg) / ec2-52-55-186-225.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3437:bae1::3437:bae1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Kalaam-Telecom-Bahrain AS39273

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39273
as-name:    Kalaam-Telecom-Bahrain
org:      ORG-KTBB1-RIPE
import:     from AS31452 accept ANY
export:     to AS31452 announce AS39273
import:     from AS35019 accept ANY
import:     from AS41426 accept ANY
import:     from AS35443 accept ANY
import:     from AS44876 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS8781 accept ANY
import:     from AS15412 accept ANY
import:     from AS35019 accept ANY
import:     from AS8583 accept ANY
import:     from AS196896 accept ANY
import:     from AS44166 accept ANY
import:     from AS35729 accept ANY
import:     from AS39015 accept ANY
export:     to AS35019 announce AS39273
export:     to AS41426 announce AS39273
export:     to AS35443 announce AS39273
export:     to AS44876 announce AS39273
export:     to AS6453 announce AS39273
export:     to AS15412 announce AS39273
export:     to AS8781 announce AS39273
export:     to AS5583 announce AS39273
export:     to AS196896 announce AS39273
export:     to AS30882 announce AS39273
export:     to AS44166 announce AS39273
export:     to AS35729 announce AS39273
export:     to AS35729 announce AS39015
admin-c:    ab5586-RIPE
tech-c:     ab5586-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KTBB-MNT
mnt-by:     LIGHTSPEED-MNT
created:    2006-01-23T11:49:59Z
last-modified: 2018-09-04T10:13:45Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KTBB1-RIPE
org-name:    Kalaam Telecom Bahrain B.S.C.
org-type:    LIR
address:    1605 BLDG 122 BLK 3
address:    21421
address:    Manama
address:    BAHRAIN
phone:     +97316168686
fax-no:     +97316168688
abuse-c:    AR14239-RIPE
mnt-ref:    KTBB-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KTBB-MNT
created:    2005-06-16T08:59:42Z
last-modified: 2017-08-18T06:36:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mahmood Alshamlan
address:    P O BOX 21421 manama, Bahrain
phone:     +97336068608
mnt-by:     KTBB-MNT
nic-hdl:    ab5586-RIPE
created:    2005-07-26T14:01:06Z
last-modified: 2015-04-19T08:11:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]