| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INC AS39257

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39257
as-name:    INC
org:      ORG-INCG1-RIPE
remarks:    --- Tier Upstreams ---
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS39257
import:     from AS3549 accept ANY
export:     to AS3549 announce AS39257
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS39257
remarks:    --- Tier Upstreams END ---
remarks:    --- DE-CIX Route Server Peerings ---
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS39257
remarks:    --- DE-CIX Route Server Peerings END ---
remarks:    --- DE-CIX Peers (Direct Peering) -----
import:     from AS42 accept ANY
export:     to AS42 announce AS39257
import:     from AS553 accept ANY
export:     to AS553 announce AS39257
import:     from AS680 accept ANY
export:     to AS680 announce AS39257
import:     from AS680 accept ANY
export:     to AS680 announce AS39257
import:     from AS1248 accept ANY
export:     to AS1248 announce AS39257
import:     from AS1267 accept ANY
export:     to AS1267 announce AS39257
import:     from AS1764 accept ANY
export:     to AS1764 announce AS39257
import:     from AS2484 accept ANY
export:     to AS2484 announce AS39257
import:     from AS2857 accept ANY
export:     to AS2857 announce AS39257
import:     from AS3856 accept ANY
export:     to AS3856 announce AS39257
import:     from AS4788 accept ANY
export:     to AS4788 announce AS39257
import:     from AS5410 accept ANY
export:     to AS5410 announce AS39257
import:     from AS5466 accept ANY
export:     to AS5466 announce AS39257
import:     from AS5580 accept ANY
export:     to AS5580 announce AS39257
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS39257
import:     from AS5605 accept ANY
export:     to AS5605 announce AS39257
import:     from AS6661 accept ANY
export:     to AS6661 announce AS39257
import:     from AS6667 accept ANY
export:     to AS6667 announce AS39257
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS39257
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS39257
import:     from AS6724 accept ANY
export:     to AS6724 announce AS39257
import:     from AS6724 accept ANY
export:     to AS6724 announce AS39257
import:     from AS6730 accept ANY
export:     to AS6730 announce AS39257
import:     from AS6805 accept ANY
export:     to AS6805 announce AS39257
import:     from AS6805 accept ANY
export:     to AS6805 announce AS39257
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS39257
import:     from AS7342 accept ANY
export:     to AS7342 announce AS39257
import:     from AS8075 accept ANY
export:     to AS8075 announce AS39257
import:     from AS8365 accept ANY
export:     to AS8365 announce AS39257
import:     from AS8365 accept ANY
export:     to AS8365 announce AS39257
import:     from AS8422 accept ANY
export:     to AS8422 announce AS39257
import:     from AS8422 accept ANY
export:     to AS8422 announce AS39257
import:     from AS8447 accept ANY
export:     to AS8447 announce AS39257
import:     from AS8560 accept ANY
export:     to AS8560 announce AS39257
import:     from AS8560 accept ANY
export:     to AS8560 announce AS39257
import:     from AS8648 accept ANY
export:     to AS8648 announce AS39257
import:     from AS8657 accept ANY
export:     to AS8657 announce AS39257
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS39257
import:     from AS8741 accept ANY
export:     to AS8741 announce AS39257
import:     from AS8763 accept ANY
export:     to AS8763 announce AS39257
import:     from AS8767 accept ANY
export:     to AS8767 announce AS39257
import:     from AS8767 accept ANY
export:     to AS8767 announce AS39257
import:     from AS8781 accept ANY
export:     to AS8781 announce AS39257
import:     from AS8804 accept ANY
export:     to AS8804 announce AS39257
import:     from AS8804 accept ANY
export:     to AS8804 announce AS39257
import:     from AS8859 accept ANY
export:     to AS8859 announce AS39257
import:     from AS8879 accept ANY
export:     to AS8879 announce AS39257
import:     from AS8966 accept ANY
export:     to AS8966 announce AS39257
import:     from AS9044 accept ANY
export:     to AS9044 announce AS39257
import:     from AS9063 accept ANY
export:     to AS9063 announce AS39257
import:     from AS9063 accept ANY
export:     to AS9063 announce AS39257
import:     from AS9116 accept ANY
export:     to AS9116 announce AS39257
import:     from AS9119 accept ANY
export:     to AS9119 announce AS39257
import:     from AS9189 accept ANY
export:     to AS9189 announce AS39257
import:     from AS10310 accept ANY
export:     to AS10310 announce AS39257
import:     from AS10310 accept ANY
export:     to AS10310 announce AS39257
import:     from AS12041 accept ANY
export:     to AS12041 announce AS39257
import:     from AS12301 accept ANY
export:     to AS12301 announce AS39257
import:     from AS12306 accept ANY
export:     to AS12306 announce AS39257
import:     from AS12306 accept ANY
export:     to AS12306 announce AS39257
import:     from AS12322 accept ANY
export:     to AS12322 announce AS39257
import:     from AS12348 accept ANY
export:     to AS12348 announce AS39257
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS39257
import:     from AS12399 accept ANY
export:     to AS12399 announce AS39257
import:     from AS12399 accept ANY
export:     to AS12399 announce AS39257
import:     from AS12611 accept ANY
export:     to AS12611 announce AS39257
import:     from AS12859 accept ANY
export:     to AS12859 announce AS39257
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS39257
import:     from AS13002 accept ANY
export:     to AS13002 announce AS39257
import:     from AS13030 accept ANY
export:     to AS13030 announce AS39257
import:     from AS13030 accept ANY
export:     to AS13030 announce AS39257
import:     from AS13101 accept ANY
export:     to AS13101 announce AS39257
import:     from AS13184 accept ANY
export:     to AS13184 announce AS39257
import:     from AS13184 accept ANY
export:     to AS13184 announce AS39257
import:     from AS13238 accept ANY
export:     to AS13238 announce AS39257
import:     from AS13285 accept ANY
export:     to AS13285 announce AS39257
import:     from AS15133 accept ANY
export:     to AS15133 announce AS39257
import:     from AS15600 accept ANY
export:     to AS15600 announce AS39257
import:     from AS16097 accept ANY
export:     to AS16097 announce AS39257
import:     from AS16276 accept ANY
export:     to AS16276 announce AS39257
import:     from AS16276 accept ANY
export:     to AS16276 announce AS39257
import:     from AS20504 accept ANY
export:     to AS20504 announce AS39257
import:     from AS20504 accept ANY
export:     to AS20504 announce AS39257
import:     from AS20562 accept ANY
export:     to AS20562 announce AS39257
import:     from AS20633 accept ANY
export:     to AS20633 announce AS39257
import:     from AS20773 accept ANY
export:     to AS20773 announce AS39257
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS39257
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS39257
import:     from AS21219 accept ANY
export:     to AS21219 announce AS39257
import:     from AS21385 accept ANY
export:     to AS21385 announce AS39257
import:     from AS23148 accept ANY
export:     to AS23148 announce AS39257
import:     from AS24482 accept ANY
export:     to AS24482 announce AS39257
import:     from AS24989 accept ANY
export:     to AS24989 announce AS39257
import:     from AS24989 accept ANY
export:     to AS24989 announce AS39257
import:     from AS25291 accept ANY
export:     to AS25291 announce AS39257
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS28917 announce AS39257
import:     from AS29066 accept ANY
export:     to AS29066 announce AS39257
import:     from AS29208 accept ANY
export:     to AS29208 announce AS39257
import:     from AS29632 accept ANY
export:     to AS29632 announce AS39257
import:     from AS31529 accept ANY
export:     to AS31529 announce AS39257
import:     from AS32934 accept ANY
export:     to AS32934 announce AS39257
import:     from AS33082 accept ANY
export:     to AS33082 announce AS39257
import:     from AS33082 accept ANY
export:     to AS33082 announce AS39257
import:     from AS33873 accept ANY
export:     to AS33873 announce AS39257
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS39257
import:     from AS34288 accept ANY
export:     to AS34288 announce AS39257
import:     from AS34655 accept ANY
export:     to AS34655 announce AS39257
import:     from AS35366 accept ANY
export:     to AS35366 announce AS39257
import:     from AS36408 accept ANY
export:     to AS36408 announce AS39257
import:     from AS36408 accept ANY
export:     to AS36408 announce AS39257
import:     from AS37100 accept ANY
export:     to AS37100 announce AS39257
import:     from AS39912 accept ANY
export:     to AS39912 announce AS39257
import:     from AS41552 accept ANY
export:     to AS41552 announce AS39257
import:     from AS41690 accept ANY
export:     to AS41690 announce AS39257
import:     from AS41692 accept ANY
export:     to AS41692 announce AS39257
import:     from AS42416 accept ANY
export:     to AS42416 announce AS39257
import:     from AS42456 accept ANY
export:     to AS42456 announce AS39257
import:     from AS42473 accept ANY
export:     to AS42473 announce AS39257
import:     from AS42652 accept ANY
export:     to AS42652 announce AS39257
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42708 announce AS39257
import:     from AS43646 accept ANY
export:     to AS43646 announce AS39257
import:     from AS44066 accept ANY
export:     to AS44066 announce AS39257
import:     from AS44654 accept ANY
export:     to AS44654 announce AS39257
import:     from AS47195 accept ANY
export:     to AS47195 announce AS39257
import:     from AS47215 accept ANY
export:     to AS47215 announce AS39257
import:     from AS48484 accept ANY
export:     to AS48484 announce AS39257
import:     from AS49544 accept ANY
export:     to AS49544 announce AS39257
remarks:    --- END of DE-CIX Peers (Direct Peering) ---
remarks:    --- End of Export / Import Section ---
admin-c:    INCG1-RIPE
tech-c:     INCG1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTERACTIVE-NOC
created:    2006-01-19T14:48:18Z
last-modified: 2018-09-04T10:13:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-INCG1-RIPE
org-name:    Interactive Network Communications GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
remarks:    trouble: send complaints about SPAM and all other netabuse to: abuse@internet.de
remarks:    trouble: all law enforcement and police inquiries ONLY on official documents via fax to: +49 69 1336-1000
remarks:    trouble: inquiries and reports will only be processed if sent to the correct addressee
address:    Lindleystrae 14
address:    60314
address:    Frankfurt / Main
address:    GERMANY
phone:     +496913360
fax-no:     +496913361000
admin-c:    RJF1-RIPE
admin-c:    RH1725-RIPE
tech-c:     INCG1-RIPE
abuse-c:    INCG1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    INTERACTIVE-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTERACTIVE-NOC
created:    2005-12-23T09:02:37Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Interactive Network Communcations GmbH Role Account
address:    Interactive Network Communications GmbH
address:    Lindleystrasse 14
address:    60314 Frankfurt / Main
address:    Germany
phone:     +496913360
fax-no:     +496913361000
org:      ORG-INCG1-RIPE
admin-c:    RJF1-RIPE
admin-c:    RH1725-RIPE
tech-c:     RJF1-RIPE
tech-c:     RH1725-RIPE
nic-hdl:    INCG1-RIPE
remarks:    For ISP information refer to ---> https://www.internet.de
abuse-mailbox: abuse@internet.de
mnt-by:     INTERACTIVE-NOC
created:    2006-01-18T12:04:48Z
last-modified: 2021-02-23T14:46:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]