| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETGUARD AS39251

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39251
as-name:    NETGUARD
remarks:    Bulgaria
org:      ORG-NL60-RIPE
remarks:
remarks:    ========================================================
remarks:    Upstreams
remarks:    ========================================================
remarks:    # Level3
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-NETGUARDBG
remarks:    # TiNet/GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-NETGUARDBG
remarks:    # Telia Sonera IC
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-NETGUARDBG
remarks:    # NTT
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-NETGUARDBG
remarks:    # TATA Communications
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-NETGUARDBG
remarks:    # GCN
import:     from AS12615 accept ANY
export:     to AS12615 announce AS-NETGUARDBG
remarks:    # Cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-NETGUARDBG
remarks:    ========================================================
remarks:    BG Peerings, Clients, Transit
remarks:    ========================================================
import:     from AS42446 accept AS42446
export:     to AS42446 announce ANY
import:     from AS44017 accept AS44017
export:     to AS42446 announce ANY
import:     from AS47624 accept AS47624
export:     to AS47624 announce ANY
import:     from AS39401 accept AS-LINKPLUS
export:     to AS39401 announce ANY
import:     from AS20818 accept AS20818
export:     to AS20818 announce ANY
import:     from AS41922 accept AS41922
export:     to AS41922 announce ANY
import:     from AS202129 accept AS202129
export:     to AS202129 announce ANY
remarks:    ========================================================
remarks:
admin-c:    MB313-RIPE
tech-c:     MB313-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETGUARDBG-MNT
created:    2006-01-18T15:38:04Z
last-modified: 2021-12-19T10:40:01Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GCN3-RIPE

organisation:  ORG-NL60-RIPE
org-name:    NETGUARD Ltd.
org-type:    OTHER
address:    69 Maria Luiza Blvd. 4000
address:    Plovdiv
address:    Bulgaria
phone:     +359 32 510 115
abuse-c:    NAR41-RIPE
admin-c:    NS1590-RIPE
tech-c:     MB313-RIPE
mnt-ref:    NETGUARDBG-MNT
mnt-ref:    AS8262-MNT
mnt-by:     NETGUARDBG-MNT
created:    2006-01-13T08:25:17Z
last-modified: 2014-03-27T15:27:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milen Bogunski
address:    NETGUARD Ltd.
address:    blvd. "Maria Luiza" N69
address:    4000 Plovdiv
address:    Bulgaria
phone:     +359 895 757275
fax-no:     +359 32 510 115
nic-hdl:    MB313-RIPE
created:    2008-04-15T14:26:15Z
last-modified: 2017-10-30T22:00:21Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     NETGUARDBG-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]