| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNINET AS39232

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39232
as-name:    UNINET
org:      ORG-UA66-RIPE
import:     from AS29049 accept ANY
import:     from AS59523 accept ANY
import:     from AS39280 accept ANY
import:     from AS196925 accept ANY
import:     from AS51259 accept ANY
import:     from AS57304 accept ANY
import:     from AS43637 accept ANY
export:     to AS29049 announce AS39232
export:     to AS39280 announce AS39232
export:     to AS196925 announce AS39232
export:     to AS51259 announce AS39232
export:     to AS57304 announce AS39232
export:     to AS43637 announce AS39232
export:     to AS59523 announce AS39232
admin-c:    GD4130-RIPE
tech-c:     GD4130-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GUS
mnt-by:     MNT-TIM
created:    2006-01-13T14:00:53Z
last-modified: 2020-06-03T02:44:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UA66-RIPE
org-name:    Uninet LLC
country:    AZ
org-type:    LIR
address:    13, Khagani st.
address:    AZ1000
address:    Baku
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994124936767
fax-no:     +994124930707
admin-c:    GD4130-RIPE
admin-c:    SD8954-RIPE
admin-c:    TM5427-RIPE
admin-c:    TM5427-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-GUS
mnt-ref:    MNT-TIM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TIM
tech-c:     TM5427-RIPE
abuse-c:    AR14125-RIPE
created:    2005-12-30T11:43:02Z
last-modified: 2022-12-12T07:29:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Teymur Mekhtiyev
address:    Baku, Azerbaijan Republic, Hasan Aliyev 131A, 2nd floor
mnt-by:     MNT-GUS
mnt-by:     MNT-TIM
phone:     +994772779414
nic-hdl:    GD4130-RIPE
created:    2009-04-13T12:51:23Z
last-modified: 2023-09-14T11:58:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]