| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NXPT-EFX-AS AS39226

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39226
as-name:    NXPT-EFX-AS
org:      ORG-NCS48-RIPE
import:     from AS212221 accept ANY
import:     from AS60909 accept ANY
export:     to AS212221 announce AS39226
export:     to AS60909 announce AS39226
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE
admin-c:    VNV43-RIPE
tech-c:     VNV43-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HOTMIN-MNT
created:    2006-01-11T14:12:43Z
last-modified: 2022-08-23T08:36:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NCS48-RIPE
org-name:    NETXPERT CONNECT SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Str SAMOIL ISOPESCU Nr 19 Sc A Ap 2
address:    Suceava Romania
phone:     +40.740908197
admin-c:    VNV43-RIPE
tech-c:     VNV43-RIPE
abuse-c:    NCS131-RIPE
mnt-by:     HOTMIN-MNT
mnt-ref:    HOTMIN-MNT
created:    2022-08-16T15:34:00Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     VORONCA N. Valentin
address:    NETXPERT CONNECT SRL
address:    Str SAMOIL ISOPESCU Nr 19 Sc A Ap 2 Suceava Romania
phone:     +40.740908197
nic-hdl:    VNV43-RIPE
mnt-by:     HOTMIN-MNT
created:    2022-08-16T15:41:24Z
last-modified: 2022-08-16T15:41:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]