| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RADIONET AS39199

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39199
as-name:    RADIONET
org:      ORG-PER1-RIPE
import:     from AS199995 accept ANY
export:     to AS199995 announce AS-VINRADIONET
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS-VINRADIONET
import:     from AS42655 accept ANY
export:     to AS42655 announce ANY
import:     from AS13249 accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-VINRADIONET
import:     from AS57944 accept ANY
export:     to AS57944 announce AS-VINRADIONET
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS-VINRADIONET
import:     from AS16005 accept AS16005
export:     to AS16005 announce ANY
import:     from AS52114 accept AS-METANNET
export:     to AS52114 announce ANY
import:     from AS58184 accept AS58184
export:     to AS58184 announce ANY
import:     from AS207416 accept AS207416
export:     to AS207416 announce ANY
import:     from AS202969 accept AS-STSNET
export:     to AS202969 announce ANY
import:     from AS211570 accept AS211570
export:     to AS211570 announce ANY
import:     from AS198566 accept AS198566
export:     to AS198566 announce ANY
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-VINRADIONET
import:     from AS210442 accept AS210442
export:     to AS210442 announce ANY
admin-c:    KMS47-RIPE
tech-c:     KMS47-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     VINRADIONET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-01-05T10:27:38Z
last-modified: 2022-05-24T10:31:22Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TCI1-RIPE

organisation:  ORG-PER1-RIPE
org-name:    Private Enterprise RadioNet
org-type:    OTHER
address:    Korolova 1st Lane, b. 16A
address:    21008, Vinnitsa,
address:    Ukraine
abuse-c:    AR19477-RIPE
phone:     +380 432 693235
fax-no:     +380 432 531610
admin-c:    KMS47-RIPE
tech-c:     KMS47-RIPE
mnt-by:     VINRADIONET-MNT
mnt-ref:    VINRADIONET-MNT
created:    2005-12-20T15:28:54Z
last-modified: 2019-09-04T16:08:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mihail Kurinny
address:    Ukraine, Vinnitsa st., Krasnokrestovskaya str. 6/2
phone:     +380432693239
nic-hdl:    KMS47-RIPE
mnt-by:     VINRADIONET-MNT
created:    2012-07-05T06:28:12Z
last-modified: 2012-07-05T07:07:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]