| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LASOTEL AS39180

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39180
as-name:    LASOTEL
org:      ORG-LS331-RIPE
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS IPv4
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-LASOTEL
import:     from AS3215 accept ANY
export:     to AS3215 announce AS-LASOTEL
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-LASOTEL
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-LASOTEL
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    PEERINGS IPv4
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS8487 accept AS-PHIBEE-TELECOM
export:     to AS8487 announce AS-LASOTEL
import:     from AS43142 accept AS-AS-ADELINOVIUS
export:     to AS43142 announce AS-LASOTEL
import:     from AS25091 accept AS-IP-MAX
export:     to AS25091 announce AS-LASOTEL
import:     from AS29513 accept AS-29513
import:     from AS29608 accept AS-ABSOLIGHT
import:     from AS35283 accept AS-ADVISEO
import:     from AS34019 accept AS-HIVANE
import:     from AS30889 accept AS-WAYCOM
import:     from AS8975 accept AS-CLARANET
import:     from AS29169 accept AS29169
import:     from AS35655 accept AS-OXYD
import:     from AS35189 accept AS-KAZAR
import:     from AS24776 accept AS-INFOCLIP
import:     from AS30972 accept AS-CYREALIS
import:     from AS21409 accept AS-IKOULA
import:     from AS20766 accept AS-GITOYEN
import:     from AS13049 accept AS-FRONTIER
import:     from AS9036 accept AS-NEURONNEXION
import:     from AS35830 accept AS-SIVIT
import:     from AS28855 accept AS-GALACSYS
import:     from AS34197 accept AS-RV
import:     from AS39180 accept AS-EUROPEASP
import:     from AS29415 accept AS-OVANET
export:     to AS30781 announce AS-LASOTEL
export:     to AS29513 announce AS-LASOTEL
export:     to AS29608 announce AS-LASOTEL
export:     to AS35283 announce AS-LASOTEL
export:     to AS34019 announce AS-LASOTEL
export:     to AS30889 announce AS-LASOTEL
export:     to AS8975 announce AS-LASOTEL
export:     to AS29169 announce AS-LASOTEL
export:     to AS35655 announce AS-LASOTEL
export:     to AS35189 announce AS-LASOTEL
export:     to AS24776 announce AS-LASOTEL
export:     to AS30972 announce AS-LASOTEL
export:     to AS21409 announce AS-LASOTEL
export:     to AS20766 announce AS-LASOTEL
export:     to AS13049 announce AS-LASOTEL
export:     to AS9036 announce AS-LASOTEL
export:     to AS35830 announce AS-LASOTEL
export:     to AS28855 announce AS-LASOTEL
export:     to AS34197 announce AS-LASOTEL
export:     to AS15403 announce AS-LASOTEL
export:     to AS29415 announce AS-LASOTEL
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    AMS-IX
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777}; announce AS-LASOTEL
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS IPv4
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS43100 accept AS-43100
export:     to AS43100 announce ANY
import:     from AS199422 accept AS199422:AS-TRANSIT
export:     to AS199422 announce ANY
import:     from AS51458 accept AS-51458
export:     to AS51458 announce ANY
import:     from AS51459 accept AS-51459
export:     to AS51459 announce ANY
import:     from AS44726 accept AS-44726
export:     to AS44726 announce ANY
import:     from AS47382 accept AS-47382
export:     to AS47382 announce ANY
import:     from AS197867 accept AS-197867
export:     to AS197867 announce ANY
import:     from AS201140 accept AS201140
export:     to AS201140 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    SC2371-RIPE
tech-c:     SC2371-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LASOTEL
created:    2005-12-29T09:27:01Z
last-modified: 2018-09-04T10:13:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LS331-RIPE
org-name:    LASOTEL SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2 rue des Frres Lumire
address:    69120
address:    VAULX EN VELIN
address:    FRANCE
phone:     +33427460000
admin-c:    SC2371-RIPE
tech-c:     SC2371-RIPE
abuse-c:    AR44721-RIPE
mnt-ref:    MNT-LASOTEL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LASOTEL
created:    2018-01-17T12:46:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sylvain Charron
org:      ORG-LS331-RIPE
address:    LASOTEL
address:    2 rue des Freres Lumiere
address:    69120 Vaulx-en-Velin
address:    FR
phone:     +33 4 27 46 00 00
fax-no:     +33 4 27 46 00 01
nic-hdl:    SC2371-RIPE
mnt-by:     MNT-LASOTEL
created:    2004-01-31T16:41:16Z
last-modified: 2020-11-22T16:53:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]