| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NASSTAR-TRANSIT-AS AS39179

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39179
as-name:    NASSTAR-TRANSIT-AS
org:      ORG-EL33-RIPE
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Transit Peers
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-NASSTAR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-NASSTAR
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Customer Peers
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Nasstar MPLS Network
import:     from AS61341 accept AS61341
export:     to AS61341 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Nasstar Group Ltd
import:     from AS60648 accept AS60648
export:     to AS60648 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60648 accept AS60648
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60648 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Datacenta
import:     from AS196745 accept AS196745
export:     to AS196745 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196745 accept AS196745
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196745 announce ANY
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    IXP Route Servers
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    AMS-IX
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-NASSTAR
import-via:   afi ipv6.unicast AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS6777 to AS-ANY announce AS-NASSTAR
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    LINX
import-via:   AS8714 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS8714 to AS-ANY announce AS-NASSTAR
import-via:   afi ipv6.unicast AS8714 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS8714 to AS-ANY announce AS-NASSTAR
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Private Peers
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    AMS-IX
import:     from AS1200 accept AS1200
export:     to AS1200 announce AS-NASSTAR
import-via:   afi ipv6.unicast AS1200 from AS-ANY accept AS1200
export-via:   afi ipv6.unicast AS1200 to AS-ANY announce AS-NASSTAR
remarks:    PureIP
import:     from AS204264 accept AS204264
export:     to AS204264 announce AS39179
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
admin-c:    IANT1-RIPE
tech-c:     SB118-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     E-KNOW-MNT
created:    2008-01-07T11:29:49Z
last-modified: 2019-06-25T14:40:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL33-RIPE
org-name:    Nasstar Trading Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Melbourne House Brandy Carr Road
address:    WF2 0UG
address:    Wakefield
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1952 225 000
fax-no:     +44 1952 225 001
abuse-c:    GCI1-RIPE
admin-c:    GCI1-RIPE
mnt-ref:    E-KNOW-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     E-KNOW-MNT
created:    2005-11-28T06:11:13Z
last-modified: 2023-07-05T10:21:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ian Tomkins
address:    Nasstar South Limited
address:    Midland House
address:    2 Poole Road
address:    Bournemouth
address:    BH2 5QY
phone:     +442033716666
nic-hdl:    IANT1-RIPE
mnt-by:     MNT-IANT
created:    2007-11-15T12:35:40Z
last-modified: 2017-06-13T14:23:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steve Brown
address:    Datapoint House, 400 Queensway Business Park, Telford, Shropshire, TF1 7UL, GB
phone:     +44 1952 225 000
nic-hdl:    SB118-RIPE
mnt-by:     E-KNOW-MNT
created:    2004-01-06T08:53:56Z
last-modified: 2015-12-09T13:48:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]