| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RRD-AS AS39174

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39174
as-name:    RRD-AS
org:      ORG-RDES1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS39174
export:     to AS12741 announce AS39174
export:     to AS5617 announce AS39174
admin-c:    MB17694-RIPE
tech-c:     MB17694-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RRD
created:    2005-12-27T16:17:36Z
last-modified: 2018-09-04T10:13:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-RDES1-RIPE
org-name:    Walstead Krakow Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul.Obroncow Modlina 11, Krakow
address:    POLAND
phone:     +48 12 8887000
fax-no:     +48 12 8887001
admin-c:    RDPN1-RIPE
tech-c:     RDPN1-RIPE
mnt-by:     MNT-RRD
mnt-ref:    MNT-RRD
mnt-by:     RIPE
created:    2005-12-27T08:33:44Z
last-modified: 2019-05-10T08:02:46Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    RDPN1-RIPE

person:     Marcin Bartnik
address:    Brzeziny, ul. Komunalna 3
address:    26-026 Morawica
address:    Poland
phone:     +48 41 3694444
nic-hdl:    MB17694-RIPE
created:    2007-06-19T12:59:18Z
last-modified: 2020-03-31T09:08:40Z
source:     RIPE
mnt-by:     ITF-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]