| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOSTINGCENTER-AS AS39168

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39168
as-name:    HOSTINGCENTER-AS
descr:     Hosting Center Autonomous System
descr:     Al. Jerozolimskie 81
descr:     02-001 Warszawa, Poland
remarks:    ============================================================
remarks:
remarks:    BGP support and peering requests: bgp@hostingcenter.pl
remarks:    Information and questions: info@hostingcenter.pl
remarks:
remarks:    ============================================================
remarks:
remarks:    BGP COMMUNITIES
remarks:
remarks:    Communities to determine entry point
remarks:    39168:1000 - ATMAN-GLOBAL
remarks:    39168:1200 - ATMAN-TP
remarks:    39168:1300 - TPSA
remarks:    39168:2000 - EFUZJA
remarks:    39168:2100 - DCENTER
remarks:    39168:5000 - PLIX
remarks:    39168:5100 - WIX
remarks:
remarks:    Traffic Control Communities
remarks:    39168:0 - DO NOT ANNOUNCE TO UPLINKS
remarks:
remarks:    ============================================================
org:      ORG-WS13-RIPE
admin-c:    HCNE-RIPE
tech-c:     HCNE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
admin-c:    RW1621-RIPE
tech-c:     RW1621-RIPE
mnt-by:     HCNET-MNT
created:    2005-12-27T14:42:32Z
last-modified: 2021-04-22T12:35:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-COIG2-RIPE

organisation:  ORG-WS13-RIPE
org-name:    WASKO S.A.
org-type:    OTHER
address:    ul.Berbeckiego 6
address:    44-100 Gliwice
address:    Poland
phone:     +48 32 3325500
abuse-c:    WAR22-RIPE
admin-c:    RW1621-RIPE
tech-c:     RW1621-RIPE
mnt-ref:    TPNET
mnt-by:     WASKO-MNT
mnt-by:     HOGA-MNT
created:    2006-11-30T14:35:44Z
last-modified: 2021-04-22T12:18:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WASKO Hosting Center NOC
address:    Al. Jerozolimskie 81
address:    02-001 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 321 321 3
fax-no:     +48 22 321 321 1
admin-c:    RW1621-RIPE
tech-c:     RW1621-RIPE
nic-hdl:    HCNE-RIPE
mnt-by:     HCNET-MNT
mnt-by:     WASKO-MNT
created:    2009-12-04T18:53:26Z
last-modified: 2021-04-22T12:19:31Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@hostingcenter.pl

person:     Roman Wons
address:    WASKO S.A.
address:    ul. Berbeckiego 6
address:    44-100 Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48 32 3325613
phone:     +48 501 525267
nic-hdl:    RW1621-RIPE
mnt-by:     WASKO-MNT
created:    2005-12-29T10:26:05Z
last-modified: 2021-04-26T09:42:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]