| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIBER1BG AS39135

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39135
as-name:    FIBER1BG
org:      ORG-FE7-RIPE
import:     from AS34224 accept any
import:     from AS8866 accept any
import:     from AS57344 accept any
import:     from AS31287 accept any
export:     to AS34224 announce AS-FIBER1
export:     to AS8866 announce AS-FIBER1
export:     to AS57344 announce AS-FIBER1
export:     to AS31287 announce AS-FIBER1
admin-c:    AY504-RIPE
tech-c:     AY504-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     IPACCT-MNT
mnt-by:     FIBER1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-12-16T16:34:30Z
last-modified: 2018-09-04T10:13:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FE7-RIPE
org-name:    Fiber 1 Ltd.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    52 Gurko str., floor 2, ap. 4, p.o. box 1000
address:    1000
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +359878365088
fax-no:     +35924911245
admin-c:    AY504-RIPE
admin-c:    BB1372-RIPE
abuse-c:    FAC34-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FIBER1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FIBER1-MNT
created:    2010-09-20T09:16:18Z
last-modified: 2020-12-16T13:19:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Yotov
address:    Razsadnika, bl.25
address:    1330 Sofia
address:    Bulgaria
mnt-by:     IPACCT-MNT
mnt-by:     FIBER1-MNT
phone:     +359878365088
nic-hdl:    AY504-RIPE
created:    2010-10-04T23:05:32Z
last-modified: 2010-10-14T00:21:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]